Mois: novembre 2014

Fragment dintr-un articol a p. MD Philippe despre speranta eshatologica

Publié le Mis à jour le

Speranța eshatologică

Ar trebui să descoperim extraordinarul har pe care Isus ni-l face : acela de a ne da înțelegerea întoarcerii sale [în slavă], ca să putem trăi din plin această parusie și să putem fi întru totul ai lui Isus, în lumina [slavei]. Trebuie să-l așteptăm pe Isus „cu făcliile aprinse 1, veghind atent ca să-l primim pe cel care vine să ne purifice2. Este un mare har, care ne permite să înțelegem prezența lui Isus drept ceva esențial pentru noi: este deja aici și va veni din ce în ce mai mult, făcându-ne să înțelegem că pentru cei care „iubesc arătarea Lui 3, venirea sa va fi o întoarcere luminoasă și milostivă, blândă și puternică. (…)

Isus ne-o ia înainte, ne iese-n cale. Întoarcerea sa [în slavă] este învăluită de milostivirea Mariei. Prima venire a lui Cristos a fost dorită și trăită de Maria, această micuță copilă, ascunsă în mijlocul oamenilor. În același chip, pentru a vesti cea de-a doua venire a lui Cristos, va exista o prezență a copiilor sfintei Fecioare Maria, o prezență care va anticipa întoarcerea sa. (…)

Când va veni în slava sa, „pe norii cerului 4? N-o putem ști, și oricum, chestiunea timpului e secundară. Ceea ce contează mai întâi este prezența sa, care trebuie să cuprindă totul în noi și să ne deschidă inima și mintea, din ce în ce mai mult, către lumina sa. Pe fiecare din noi, vrea să ne transforme într-un fiu preaiubit, care nu trăiește decât din atracția Tatălui său: iată esențialul vieții noastre.

Maria, „steaua care vestește soarele”, să ne păstreze în această așteptare, în această speranță. Să nu fim dintre cei care refuză lumina pe care ne-o dăruiește Maria. „Duhul și mireasa zic: Vino! Amin, vino, Doamne Isuse! 5.

Părintele Marie Dominique Philippe, fragment dintr-un articol publicat în iunie 1997

1 Cf. Lc 12, 35.

2 Cf. Mal 3, 1-3.

32 Tm 4, 8.

4 Mt 26, 64 ; cf. 24, 30 ; Mc 13, 26 et 14, 62 ; Lc 21, 27 ; 1 Th 4, 17.

5 Ap 22, 17 et 20.

Estratto di un articolo del padre MD Philippe sulla speranza escatologica

Publié le Mis à jour le

La speranza escatologica

Bisogna scoprire questa grazia inaudita che Gesù ci fa, di darci l’intelligenza del suo ritorno perché possiamo vivere pienamente questo ritorno ed essere interamente a Gesù, in questa luce. Bisogna aspettare Gesù “con le nostre lampade accese”, vigilanti per ricevere quello che viene a purificarci. È una grandissima grazia che ci permette di capire questa presenza di Gesù come quello che è, per noi, l’essenziale : è già là e “verrà” sempre più, facendoci capire che, “per quelli che amano il suo Avvento”, la sua venuta sarà una venuta di luce e di misericordia, di tenerezza e di forza (…)

Gesù ci precede, viene davanti a noi, e il suo ritorno è avvolto dalla misericordia di Maria. La prima venuta di Cristo è stata desiderata e vissuta da Maria, questa piccola bambina nascosta in mezzo agli uomini. E ci sarà, per annuziare la seconda venuta di Cristo, una presenza dei figli della Vergine Maria, una presenza che anticipa il suo ritorno. (…)

Quando riverrà nella sua gloria, “sulle nubi del cielo” ? Non lo sappiamo, e la questione del tempo è secondaria. Quello che è primo, è la sua presenza che deve prendere tutto in noi e aprire sempre più il nostro cuore e la nostra intelligenza alla sua luce. Vuole trasformare ognuno di noi in un figlio ben amato che vive solo dall’attrazione del suo Padre : ecco l’essenziale della nostra vita.

Che Maria, “stella che annuzia il sole”, ci mantenga in quest’attesa, in questa speranza. Non dobbiamo essere quelli che rifiutano questa luce che Maria ci dona. “Lo Spirito e la Sposa dicono : “Vieni!” (…) Amen, vieni, Signore Gesù!”.

padre Marie Dominique Philippe, articolo, 1997

Citação de um artigo do Pe. MD Philippe sobre a esperança escatológica

Publié le Mis à jour le

A esperança escatológica

É preciso redecobrirmos a graça incrível que Jesus nos faz, de nos dar a inteligência da sua vinda para que possamos viver plenamente do seu retorno e pertencermos inteiramente a Ele nessa luz. É preciso esperar Jesus “com as lâmpadas acesas”1, vigilantes para receber Aquele que vem nos purificar2. É uma grande graça que nos permite perceber essa presença de Jesus como aquilo que, para nós é essencial: Ele já está aqui e Ele « virá » cada vez mais, nos fazendo compreender que « para aqueles que amam a sua Vinda »3, a sua vinda será uma vinda de luz e de misericórdia, de ternura e de força.(…)

Jesus nos antecipa, Ele vem a nossa frente, e o seu retorno é envolvido pela misericórdia de Maria. A primeira vinda do Cristo foi desejada e vivida por Maria, essa pequena criança escondida no meio dos homens. Da mesma forma, haverá, para anunciar a segunda vinda do Cristo, uma presença dos filhos da Virgem Maria, uma presença que antecipa o seu retorno. (…)

Quando Ele virá na sua glória, «nas nuvens do céu »4 ? Não sabemos, e questão do tempo é secundária. O que é primordial é a presença que deve tomar tudo em nós e abrir cada vez mais o nosso coração e a nossa Inteligência à sua luz. Ele quer transformar cada um de nós em filhos bem-amados que vivem somente da atração do Pai: eis o essencial da nossa vida.

Que Maria, « a estrela que anuncia o Sol », nos mantenha nessa espera, nessa esperança. Não sejamos como aqueles que recusam a luz que Maria nos dá. «O Espírito e a Esposa dizem: Vem!” (…) Amém, vem, Senhor Jesus ! »5.

Padre MD. Philippe, Artigo publicado em junho de 1997

1 Cf. Lc 12, 35.

2 Cf. Mal 3, 1-3.

3 2 Tm 4, 8.

4 Mt 26, 64 ; cf. 24, 30 ; Mc 13, 26 et 14, 62 ; Lc 21, 27 ; 1 Th 4, 17.

5 Ap 22, 17 et 20.

Extrait d’un article du p. MD Philippe, sur l’espérance eschatologique

Publié le Mis à jour le

L’espérance eschatologique

Il nous faut découvrir cette grâce inouïe que Jésus nous fait, de nous donner l’intelligence de son retour pour que nous puissions vivre pleinement ce retour et être tout entiers à Jésus dans cette lumière. Il faut que nous attendions Jésus « avec nos lampes allumées »1, vigilants pour recevoir celui qui vient nous purifier2. C’est une très grande grâce qui nous permet de saisir cette présence de Jésus comme ce qui, pour nous, est l’essentiel : il est déjà là et il « viendra » de plus en plus, en nous faisant comprendre que, « pour ceux qui aiment son Avènement »3, sa venue sera une venue de lumière et de miséricorde, de tendresse et de force.(…)

Jésus nous devance, il vient au-devant de nous, et son retour est enveloppé de la miséricorde de Marie. La première venue du Christ a été désirée et vécue par Marie, cette petite enfant cachée au milieu des hommes. De même il y aura, pour annoncer la seconde venue du Christ, une présence des enfants de la Vierge Marie, une présence qui anticipe son retour. (…)

Quand reviendra-t-il dans sa gloire, « sur les nuées du ciel »4 ? Nous n’en savons rien, et la question du temps est secondaire. Ce qui est premier, c’est sa présence qui doit tout prendre en nous et ouvrir de plus en plus notre cœur et notre intelligence à sa lumière. Il veut transformer chacun de nous en un fils bien-aimé qui ne vit que de l’attraction de son Père : voilà l’essentiel de notre vie.

Que Marie, « l’étoile qui annonce le soleil », nous maintienne dans cette attente, dans cette espérance. Ne soyons pas de ceux qui refusent cette lumière que nous donne Marie. « L’Esprit et l’Epouse disent : “Viens !” (…) Amen, viens, Seigneur Jésus ! »5.

Père MD. Philippe, Article paru en juin 1997

1 Cf. Lc 12, 35.

2 Cf. Mal 3, 1-3.

32 Tm 4, 8.

4 Mt 26, 64 ; cf. 24, 30 ; Mc 13, 26 et 14, 62 ; Lc 21, 27 ; 1 Th 4, 17.

5 Ap 22, 17 et 20.

Notes de lecture du p. MD Philippe, sur le mystère du Christ-Roi

Publié le Mis à jour le

Le Christ-Roi

Jésus veut nous faire comprendre que son royaume est premièrement un royaume intérieur: il n’est pas de ce monde, il est dans notre coeur! La préface du Christ-Roi le dit avec force: c’est un royaume de lumière, un royaume d’amour, un royaume de vérité. Son royaume est un royaume intérieur, qui nous saisit au plus intime de nous-mêmes. Cela ne veut certes pas dire que le royaume du Christ ne doit pas s’étendre sur la terre; ce serait mal comprendre, ce serait opposer dialectiquement. Il y a un ordre, tout simplement, que Jésus veut nous faire comprendre. Il y a une priorité: le royaume de Dieu, le royaume du Christ, est d’abord et en premier lieu un royaume intérieur, le royaume qui doit conquérir notre intelligence et notre coeur. Et ce royaume demande de s’incarner, de s’étendre, c’est bien évident. (…)

Il est prêtre, il est roi; et là encore parce que son royaume est intérieur, c’est un royaume sacerdotal. Un royaume sacerdotal est avant tout intérieur, et sa royauté est une conséquence de son sacerdoce. C’est comme cela que Jésus désire régner: comme prêtre.

Père Marie-Dominique Philippe, « Suivre l’Agneau » tome IV

Auszug aus einem Buch von Pater MD Philippe, über die Anbetung

Publié le Mis à jour le

Zu unserem christlichen Leben gehört aber noch weit mehr: wir müssen Gott begegnen. Christsein bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Nun sind wir aber beim Arbeiten nicht unbedingt direkt mit Gott in Kontakt, sondern mit Dingen, die niedriger sind als wir, wie der Materie, dem Holz, der Erde – oder den Büchern. Indem wir mit diesen Dingen arbeiten und sie umgestalten, schaffen wir ein Werk. Bei der Arbeit geht es also um unsere Beziehung zur Welt, zum Universum. Deshalb können wir darin nicht unsere Finalität, den Sinn unseres Lebens finden. Diesen entdecken wir nur, wenn wir Gott entdecken. Wie aber können wir Gott entdecken?

Die Exerzitien sollen uns beten lehren; sie sollen uns lehren, Gott, Christus mit Klugheit zu begegnen. Als Christen brauchen wir viel Kraft, um zur Quelle emporzusteigen und nicht mit dem Strom zu schwimmen „wie alle“. Dieses Emporsteigen zur Quelle ist die Anbetung, und sie verlangt eine Anstrengung. Es bedarf eines Willensaktes, wenn man zur Quelle emporsteigen will. Man muss einen Akt der Anbetung setzen wollen.

Pater MD Philippe, aus dem Buch „Neu anfangen bei Christus“:

Notes de lecture du p. MD Philippe, sur la Présentation de Marie au Temple

Publié le Mis à jour le

La Présentation de Marie au Temple

La seule manière, pour une créature, de se présenter à Dieu, est de se consacrer ; Marie, enveloppée de toute la miséricorde du Père, ne peut se présenter à lui qu’en se consacrant totalement, corps et âme. C’est tout le mystère de la virginité chrétienne, dans son sens le plus fort, le plus profond. C’est vraiment la consécration de tout l’être à Dieu, consécration à son service, en lui étant exclusivement réservé, en lui étant totalement offert et donné. Voilà la première coopération totale de la petite créature, du petit enfant de Dieu, tout enveloppé de la miséricorde du Père, qui expérimente cette miséricorde et, l’expérimentant, répond à Dieu en se consacrant à lui. La consécration jaillit de ce concours plénier de la créature enveloppée de miséricorde avec son Dieu, son Père. Lire la suite »

Extracto de uno libro del padre MD. Philippe, sobre la Presentación de María

Publié le Mis à jour le

La Presentación de María

La única manera en que una criatura puede presentarse a Dios es consagrándose a Él. María, envuelta de la misericordia del Padre, solo puede persentarse a Él consagrándose totalmente, en cuerpo y alma. Éste es el misterio de la virginidat cristiana con toda su fuerza y profundidad. Es realmente la consagración de todo el ser a Dios, una consagración a su servicio, estando exclusivamente reservado, ofrecido y entregado totalmente a Él. Ésta es la primera cooperación de la criatura, del hijito de Dios totalemente envuelto en la misericordia del Padre que, al experimentarla, responde consagrándose a Él. La consagración brota de esta plena cooperación de la criatura, toda envuelta de misericordia, con su Dios, su Padre. Lire la suite »

Testimony of Elisabeth

Publié le Mis à jour le

Pere Philippe was well advanced in years, into his eighties, when I met him at my first summer retreat at St. Jodard. He impressed as a priest of great humility, holiness and charity. This impression remained the same throughout all the subsequent annual retreats, conferences and other occasions when I met him right up until his death.

Each retreat, Pere Philippe made himself available for any participant who wished to see him privately for discussion of personal matters. I saw him on a regular basis for a personal meeting, usually alone or occasionally with a trusted Brother to assist with the translation. During these encounters, Pere Philippe would seem immersed in prayer. He always listened patiently and attentively. His attitude throughout every single encounter was gentle, kind and prayerful, rather like a loving father-figure whom one respected and trusted deeply. Often there was a queue of people waiting to see him. If it was late in the evening, the Brother supervising the visits sometimes wanted to terminate the sessions so that Pere Philippe could retire to avoid becoming fatigued. Pere Philippe however would not hear of this. He frequently remained until the last person could see him, no matter how late it was. He gave of himself right to the end, always putting the needs of others before himself. This desire to serve God through serving others manifested a profound fraternal charity which was lived out in a most exceptional way. He was that rare person who did not just preach the gospel but truly lived it in a simple, humble and loving way and it was this that touched me and the hearts of many who met him. In the same way, he did not just preach on the subject of poverty but lived it in a deeply personal way. Lire la suite »

Témoignage d’une soeur, de Belgique

Publié le Mis à jour le

Mon témoignage sur le père Marie Dominique Philippe

J’ai rencontré le père pendant la semaine Sainte 2004 à St Jodard, j’y étais venue comme regardante chez les sœurs contemplatives.

La première expérience que j’ai vécue auprès de lui fut une des conférences de la retraite de semaine Sainte. Je me souviens avoir été frappée par cet homme âgé, un peu voûté, marchant lentement, mais qui parlait avec une telle vivacité, une telle conviction dans ses paroles, et un éclat particulier dans les yeux.

Au bout de 2 ou 3 conférences, j’avais perçu par moi-même (j’en avais entendu tellement de bien!) qu’il était un amoureux de Dieu, un grand priant, un homme de sagesse.

J’étais frappée également par la profondeur de sa présence quand il célébrait la messe et quand il priait, il était habité, imprégné, des paroles qu’il prononçait, il en vivait pleinement. J’avais compris que je pourrais trouver dans sa prédication et son enseignement des réponses à mes questions et à la soif spirituelle qui m’habitaient, j’avais touché qu’il était un guide sûr pour conduire à Dieu.

Seulement après quelques conférences et quelques messes?? Eh bien oui! J’étais étonnée moi-même et je n’aurais pas pu à ce moment-la expliquer précisément ce que j’avais touché… Mais je me réjouissais de découvrir petit à petit ce ”secret” qui enthousiasmait tant les personnes qui parlaient de lui (je ne savais pas encore quand, mais j’étais presque sûre que j’entrerais chez les sœurs). Lire la suite »