Splendor veritatis

Искатель истины

Publié le Mis à jour le

« Поиск истины cозидает дом Божий, ибо дом Божий есть дом истины »

отец Мари-Доминик Филипп

План сайта « Искатель истины »

-Статьи об отце М-Д Филиппе

-Цитаты о. М-Д Филиппа

-Свидетельства

-Защита его памяти

-Ассоциация друзей о. М-Д Филиппа

-Молитвы

-Cвязи и контакты

Tiesos ieškotojas

Publié le Mis à jour le

« Tiesos ieškojimas stato Dievo namus, nes Dievo namai yra tiesos namai »

Tėvas MD Filipas

Puslapio « Tiesos ieškotojas » planas

-Straipsniai apie tėvą MD Filipą

-Tėvo MD Filipo citatos 

-Liudijimai

-Apginti atminimą

-Tėvo Filipo draugų asociacija

-Maldos

-Kontaktai 

Waarheidzoeker

Publié le Mis à jour le

« Het zoeken naar de waarheid bouwt het huis van God op,

want het huis van God is een huis van waarheid. » Pater MD Philippe

Overzicht van de site :

– Artikelen over p. MD Philippe

– Citaten van p. MD Philippe

– Getuigenissen

Verdediging van zijn gedachtenis

– Vriendenvereniging van p. MD Philippe

Gebeden

– Mededelingen en contact

Szukajacy prawdy

Publié le Mis à jour le

« Poszukiwanie prawdy buduje dom Boga ponieważ dom Boga jest domem prawdy » ojciec MD Philippe

Plan szczegółowy : Oto kilka wskazań do łatwego poruszania się po stronie.

Artykuły o ojcu Marie Dominique PHILIPPE : Ta zakładka zawiera artykuły na temat ojca PHILIPPE, jego biografię, zdjęcia, wyrazy czci podczas ceremoni jego pogrzebu i materiały konferencyjne na temat Jego osoby i dzieła.

Cytaty ojca PHILIPPE : Ta zakładka zawiera fragmenty książek, homilii, artykułów, kursów i konferencji ojca PHILIPPE.

Świadectwa : Zgrupowane według krajów pochodzenia, zbierane od kończ maja 2013 roku. Przedstawiają cechy świętości ojca PHILIPPE. Napisane przez osoby które znały go bezpośrednio lub przez jego nauczanie(książki, kursy, konferencje…).

Obrona jego pamięci : Zakładka przedstawia stowarzyszenie obrony pamięci ojca PHILIPPE, dokumenty informacyjne pozwalające śledzić proces obrony jego pamięci i dzieła. Zawiera również świadectwa Sług prawdy, które dotyczą kontrowersji na temat osoby i dzieła ojca PHILIPPE.

Przyjaciele ojca MD PHILIPPE : Zakładka przedstawia stowarzyszenie przyjaciół ojca MD PHILIPPE i ich działania.

Modlitwy : Zakładka zawiera pierwsze modlitwy z prośbą o wstawiennictwo ojca PHILIPPE

尋找真理者

Publié le Mis à jour le

寻找真理建造天主的家园,因为他的家是真理之家。     费道明神父

专栏《寻找真理者》

有关费神父的文章

费神父摘录

见证

名义辩护

费道明神父朋友协会

祈祷

通讯与联系

Căutător de adevăr

Publié le Mis à jour le

Căutarea adevărului zidește casa Domnului, deoarece casa Domnului este o casă a adevărului”

Părintele Marie-Dominique Philippe

Harta site-ului ”Căutător de adevăr”

Articole despre părintele MD Philippe

Din învățătura părintelui MD Philippe

Mărturii

Apărarea memoriei părintelui MD Philippe

Asociația prietenilor părintelui MD Philippe

Rugăciuni

Înștiințări și Contacte

 

Amigo da Verdade

Publié le Mis à jour le

« A busca da verdade edifica a casa de Deus, pois a casa de Deus é a casa da verdade.”

(padre Marie-Dominique Philippe)

 

Estrutura do site “Amigo da Verdade”

-Artigos sobre o padre Marie-Dominique Philippe

-Citações do padre Marie-Dominique Philippe

-Testemunhos

-Defesa da sua memória

-Associação de amigos do padre Marie-Dominique Philippe

-Orações

-Fale conosco/Contatos