Najswietsze Serce Jezusa

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: Miara naszych szynow milosci

Publié le Mis à jour le

Miara naszych czynów miłości

Jeżeli mamy kochać się wzajemnie tak, jak Jezus nas ukochał, i jeżeli krzyk pragnienia wyraża w ostateczny sposób miłość Jezusa do nas, zrozumiejmy, że każdy nasz czyn miłości, miłosierdzia, ma swą miarę w krzyku pragnienia Chrystusa i ranie Jego serca. Kiedy to zrozumiemy? Kiedy zrozumiemy, że każdy z naszych czynów miłości jest mierzony krzykiem pragnienia Jezusa, to znaczy dąży do tego, by być aktem czystej miłości wykraczającym ponadto, co możemy zrobić?

Ojciec MD Philippe, Pragnę

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: „Niepotrzebne” cierpienia

Publié le Mis à jour le

Niepotrzebne” cierpienia

Królewskie kapłaństwo Maryi polega, na końcu, na dopełnieniu kapłaństwa Chrystusa, to znaczy na ofiarowaniu tego, co kapłaństwo Chrystusa nie mogło ofiarować, tę ranę serca, którą Jezus otrzymał po śmierci, ranę substancjalną serca Baranka. To właśnie to, co kobieta powinna zrealizować w Kościele: ofiarować to, co Jezus prosi ją o dodanie do swojej ofiary, wszystkie cierpienia, które wydają się niepotrzebne, sterylne, których mogliśmy uniknąć i które, tak naprawdę, są najcięższe. Rana serca Baranka jest nadmiarem cierpienia. Jest bezużyteczna: Jezus już nie żyje. W dzisiejszym świecie istnieje wiele cierpień, które wydają się bezużyteczne.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Gwiazda Poranna

Fragment z pism ojca MD Philippe, oczekiwanie powrotu Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Oczekiwanie powrotu Chrystusa

Jeżeli nie będzie w naszym życiu krzyku pragnienia, rany serca i ciemności grobu, czy będziemy mogli rzeczywiście oczekiwać na przyjście Chrystusa?

Czy wtedy nie przyjdzie on”jak złodziej?” A przecież on nie chce przyjść jak złodziej, pragnie być pożądany i oczekiwany jak Oblubieniec…

ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragment z pism ojca MD Philippe, Nowy ogien

Publié le Mis à jour le

Nowy ogień

Nowy ogień paschalnej wigilii wyraża pragnienie (Jezusa na krzyżu). Maryja ma w swoim sercu gorące pragnienie, by Jezus zmartwychwstał dla Ojca i dla niej, i by spalił wszystko co w niej jest, nie po to, by wykonać jakiekolwiek dzieło, ale by miłość była kochana, by był On w pełni kochany,zgodnie z tym, jak powinien być kochany.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragment z pism ojca MD Philippe, Przebicie boku

Publié le Mis à jour le

Przebicie boku

Jan jest świadkiem wielkiej tajemnicy rany serca Chrystusowego i jako świadek, żyje tą tajemnicą. Żyje nią ponieważ jest synem Maryi. (…)

Rana serca, mając tak wielki oddźwięk w sercu Maryi, naznacza, przez jej serce, serce dziecka. Jan, przez Maryję i z nią, ofiaruje Ojcu te ostatnią ranę, ostatnie krople krwi i wody.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Tajemnica Maryi

Fragment z pism ojca MD Philippe, Modlitwa Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Modlitwa Chrystusa

Modlitwa Chrystusa jest skierowana ku Jego ofierze która dokona się w ciszy. Zanim spojrzymy na tajemnicę krzyża, trzeba przeczytać wielką modlitwę kapłańską Chrystusa. Nasz Pan, zanim żył ofiarą krzyża, wypowiedział ją, aby potem żyć nią w ciszy. Życie Chrystusa kończy się gestem miłości, gestem ofiary, złożenia samego siebie w ofierze, w darze.

Ojciec Marie Domonique Philippe, Notatki z konferencji

Fragment z pism ojca MD Philippe, ofiara skarbu serca Jezusa

Publié le Mis à jour le

Ofiara skarbu serca Jezusa

Na krzyżu istnieją dwie różne ofiary: ofiara życia Jezusa, którą składa w akcie adoracji, w holokauście krzyża, i ofiara skarbu jego serca. Maryja jest skarbem jego serca, jest najświętszym obszarem jego serca

ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę