Mois: avril 2019

Fragment z pism ojca MD Philippe, oczekiwanie powrotu Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Oczekiwanie powrotu Chrystusa

Jeżeli nie będzie w naszym życiu krzyku pragnienia, rany serca i ciemności grobu, czy będziemy mogli rzeczywiście oczekiwać na przyjście Chrystusa?

Czy wtedy nie przyjdzie on”jak złodziej?” A przecież on nie chce przyjść jak złodziej, pragnie być pożądany i oczekiwany jak Oblubieniec…

ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragment z pism ojca MD Philippe, Nowy ogien

Publié le Mis à jour le

Nowy ogień

Nowy ogień paschalnej wigilii wyraża pragnienie (Jezusa na krzyżu). Maryja ma w swoim sercu gorące pragnienie, by Jezus zmartwychwstał dla Ojca i dla niej, i by spalił wszystko co w niej jest, nie po to, by wykonać jakiekolwiek dzieło, ale by miłość była kochana, by był On w pełni kochany,zgodnie z tym, jak powinien być kochany.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Extrait du p. MD Philippe, l’attente du retour du Christ

Publié le Mis à jour le

L’attente du retour du Christ

S’il n’y a pas dans notre vie le cri de soif, la blessure du cœur et le dépouillement total du Sépulcre, serons-nous vraiment en attente du retour du Christ ? Ne le laisserons-nous pas revenir « comme un voleur » ? Or il ne veut pas venir comme un voleur, il veut être attendu et désiré comme l’Époux…

Père Marie-Dominique Philippe, « J’ai soif »

Extrait du p. MD Philippe, le feu nouveau

Publié le Mis à jour le

Le feu nouveau

Le « feu nouveau » de la vigile pascale exprime bien cette soif [de Jésus à la Croix]. Marie a dans son cœur cette soif brûlante que Jésus ressuscite pour le Père et pour elle, et qu’il brûle tout ce qui est en elle, non pas pour réaliser une œuvre, mais pour que l’amour soit aimé, qu’il soit pleinement aimé comme il demande d’être aimé.

Père Marie-Dominique Philippe, «J’ai soif »

Fragment z pism ojca MD Philippe, Przebicie boku

Publié le Mis à jour le

Przebicie boku

Jan jest świadkiem wielkiej tajemnicy rany serca Chrystusowego i jako świadek, żyje tą tajemnicą. Żyje nią ponieważ jest synem Maryi. (…)

Rana serca, mając tak wielki oddźwięk w sercu Maryi, naznacza, przez jej serce, serce dziecka. Jan, przez Maryję i z nią, ofiaruje Ojcu te ostatnią ranę, ostatnie krople krwi i wody.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Tajemnica Maryi

Extrait du p. MD Philippe, le coup de lance

Publié le Mis à jour le

Le coup de lance

Jean est témoin de ce grand mystère de la blessure du cœur et, en témoin, il en vit. Il en vit parce qu’il est le fils de Marie. (…)

Le coup de lance ayant eu un tel écho dans le cœur de Marie, il s’imprime, par le cœur de la Mère, dans le cœur de l’enfant. Jean, par Marie et avec elle, offre au Père cette ultime blessure, ces ultimes gouttes de sang et d’eau.

Père Marie-Dominique Philippe, «Mystère de Marie »

Fragment z pism ojca MD Philippe, Modlitwa Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Modlitwa Chrystusa

Modlitwa Chrystusa jest skierowana ku Jego ofierze która dokona się w ciszy. Zanim spojrzymy na tajemnicę krzyża, trzeba przeczytać wielką modlitwę kapłańską Chrystusa. Nasz Pan, zanim żył ofiarą krzyża, wypowiedział ją, aby potem żyć nią w ciszy. Życie Chrystusa kończy się gestem miłości, gestem ofiary, złożenia samego siebie w ofierze, w darze.

Ojciec Marie Domonique Philippe, Notatki z konferencji