Apokalipsa

Fragmenty pism ojca MDP: Oczekiwanie na pzyjscie Jezusa

Publié le Mis à jour le

Oczekiwanie na pzyjście Jezusa

Jezus nie chce powrócić jak złodziej: wręcz przeciwnie, pragnie powrócić jak ktoś, na kogo się oczekuje.

Apokalipsa jest nam dana właśnie po to, abyśmy oczekiwali Jezusa, oczekiwali na Jego przyjście. Celem Apokalipsy jest rozbudzenie naszej chrześcijańskiej nadziei po o, byśmy prawdziwie nią żyli.

Apokalipsa jest nam dana po to, abyśmy czekali na Jezusa, czekali na Jego przyjście. Celem Apokalipsy jest rozbudzić naszą chrześcijańską nadzieję i sprawić, abyśmy żyli nią w pełni. W nadziei chrześcijańskiej oczekujemy na przyjście Jezusa. Ten, który nie oczekuje na powrót Jezusa w chwale popełnia wielką nieroztropność na poziomie nadziei: nie jest ona skierowana dla tego, co jest celem życia Kościoła.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC, 1990.

Fragmenty pism ojca MDP: Strzec slow Apokalipsy

Publié le Mis à jour le

Strzec słów Apokalipsy

Kiedy czytamy Apokalipsę, nie zapominajmy, że nie możemy zatrzymać się na tym, co rozumiemy. Pragniemy zachować słowo Boże w pełni. Wobec słów, które rozumiemy, jest to łatwe; wobec tych, których nie rozumiemy, zachowujmy je prosząc Ducha Świętego, aby dał nam dar inteligencji, dar wiedzy i dar mądrości, te trzy dary, które pozwalają wejrzeć głębiej w tajemnicę słowa Bożego i w jej szczyt, którym jest Apokalipsa. Aby móc dojść do końca naszej drogi, starajmy się nie umniejszać słowa Bożego, nie umniejszać prawdy, lecz,wręcz przeciwnie, przyjąć je z , (jeżeli ośmielę się tak powiedzieć), młodością, która charakteryzuje wiarę. Wiara jest „młodością” Bożego rozumu, który jest nam dany. Wiara utrzymuje nas w postawie ubóstwia, to znaczy w pragnieniu nieba. Wiara boża daje nam przenikliwość, abyśmy mogli w pełni przylgnąć do słowa Bożego.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji 1990.

Fragmenty pism ojca MDP: Niebieskie Jeruzalem

Publié le Mis à jour le

Niebieskie Jeruzalem

Na końcu Apokalipsy dana jest nam wizja niebieskiego Jeruzalem: jesteśmy po to stworzeni! Niebieskie Jeruzalem zstępuje z góry: otrzymujemy je w nadziei. Nie możemy sami go stworzyć. Tak, współpracujemy, lecz jest to na pierwszym miejscu dzieło łaski Bożej. Wszyscy otrzymaliśmy darmowo wiarę, nadzieję i miłość, jesteśmy jednak odpowiedzialni za ich wzrost. Musimy je zatem karmić, a księga Apokalipsy to właśnie czyni! Jeżeli chcemy zatem dotrzeć do celu, którym jest niebieskie Jeruzalem, a przecież wszyscy tego pragniemy, czytajmy Apokalipsę. Czytamy ją na wieczność.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC, 1990.

Fragmenty pism ojca MDP: Apokalipsa, pozywienie naszej nadziei

Publié le Mis à jour le

Apokalipsa, pożywienie naszej nadziei

Jedynie Apokalipsa daje nam tę wizję, która jest dla św. Jana, dla jego apostolskiej nadziei. Apokalipsa jest także dla nas, dla podtrzymania naszej nadziei. Bardzo wielką pokusą w dzisiejszym świecie jest brak nadziei.(…) Apokalipsa jest nam dana aby przynieść odnowę chrześcijańskiej nadziei , by mogła ona rozwinąć się w pełni.

Jeżeli mogę sobie pozwolić na osobiste świadectwo: kiedy byłem młodym zakonnikiem, zawsze kiedy miałem pokusę zamknięcia się w sobie (życie zakonne nie zawsze jest łatwe!), brałem do ręki Apokalipsę i czytałem ją przez moment. Dawało mi to niesamowitą siłę! Jeżeli chrześcijanie czytaliby częściej Apokalipsę, mieliby większą, silniejszą nadzieję, ponieważ czytając ją rozumiemy, że nasze małe czy większe walki, nasze słabości, nasze cierpienia, są bezpośrednio powiązane z tajemnicą krzyża. Jest to wizja Apokalipsy: to tajemnica współcierpienia Maryi która rozciąga się na cały Kościół.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC, 1990

Fragmenty pism ojca MDP: Apokalipsa, Objawienie

Publié le Mis à jour le

Apokalipsa, Objawienie

Apokalipsa” znaczy”Objawienie”. To pierwsze słowo księgi: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, by pokazać swoim sługom,(swoim uczniom)co musi stać się niebawem.” Te słowa zostały napisane ponad 2000 la temu… Boże „niebawem” nie jest naszym „niebawem”! Apokalipsa objawiła prawdę Janowi, który ją otrzymał(…). To objawienie przeniknie do głębi naszego serca, by nas oświecić w mierze, w jakiej mamy wiarę, nadzieję i miłość Bożą…

Jest to jak gdyby wielkie światło: „Objawienie Jezusa Chrystusa.”(…)Apokalipsa jest objawieniem „par excellence”, które daje nam to wielkie światło na tajemnicę Ojca, Trójcy Świętej, Opatrzności Bożej, prowadzenia Kościoła przez Jezusa. Jezus panie ukazać Janowi, umiłowanemu uczniowi, „to, co musi stać się niebawem” .

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC, 1990

Fragmenty pism ojca MDP : Wprowadzenie do lektury księgi Apokalipsy

Publié le Mis à jour le

Wprowadzenie do lektury księgi Apokalipsy

Na pierwszy rzut oka, Apokalipsa jest księgą bardzo enigmatyczną,ale czytając ją kilka razy,
powoli odnajdujemy w niej coraz większe światło. Nie twierdzę, że możemy wszystko
wyjaśnić, Apokalipsa pozostaje księgą tajemniczą, ponieważ jest ona księgą proroczą o
wyjątkowym charakterze. Kiedy proroctwo jest jasne, czy pochodzi ono od Boga? Proroctwo
pozostaje zawsze, w jakimś stopniu enigmatyczne dla tego, kto wierzy i oznajmia zawsze
rzeczywistość niezmiernie wielką, po to , abyśmy czuwali.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC