Droga Krzyzowa

Chrystus Zamrtwychwstal

Publié le Mis à jour le

CHRYSTUS ZAMRTWYCHWSTAŁ

Cisza Boga Ojca rozbrzmiewa w przedziwny sposób w tajemnicy chwały i zmartwychwstania Jezusa. W samym momencie powstania z martwych nie ma żadnego świadka.

Chrystus zmartwychwstaje prze miłość dla swojej Matki, przez miłość dla nas, zmartwychwstaje aby wsławić Ojca. Przez zmartwychwstanie objawia wszystkim chwałę Krzyża. To, co było cierpieniem, poniżeniem, bólem, jaśnieje pięknością w Bożej chwale.

Prośmy Maryję, aby dała nam swą wiarę, nadzieję i miłość w tajemnicy Zmartwychwstania. Możemy żyć tą tajemnicą w każdej chwili naszego życia, możemy żyć nią już teraz. To jest właśnie tajemnica Boża: wieczność wchodzi w nasz ziemski czas. Żyjemy życiem zmysłowym, będąć na świecie, na tej ziemi, ale żyjąc życiem Bożym, które jest w nas, żyjemy już tajemnicą wieczności, która jest w nas obecna przez wiarę, nadzieję i miłość.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja czternasta

Publié le Mis à jour le

Stacja czternasta :

CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE DO GROBU

Maryja przyspiesza i nosi w swym sercu to ostatnie rozstanie z Chrystusem, aby przyjąć świętą wolę Ojca w całkowitym ubóstwie i oddaniu. Ojciec chciał, aby to rozstanie było rozstaniem całkowitym, by Ciało Jezusa zostało złożone do grobu. Jezus sam to przepowiedział, wobec gestu Marii, siostry Łazarza, która namaściła olejkiem Jego stopy, mówiąc, że uczyniła to na « dzień mojego pogrzebu ».

Ten olejek, ten drogocenny olejek to łzy Maryi, łzy Maryi w la Salette, łzy Maryi nad naszym światem. Maryja żyła w sposób całkowity i boży tajemnicę złożenia Jezusa do grobu. Ten ostatni szabat jest po to, by całe Prawo Starego Testamentu miało swe dopełnienie w sercu Maryi.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja dwunasta

Publié le Mis à jour le

Stacja dwunasta :

JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Święty Augustyn mówi nam, że wisząc na krzyżu Jezus daje nam swą ostatnią naukę: krzyż jest katedrą prawdy, i wszyscy ci, którzy chcą być świadkami prawdy wiedzą, że nie ma innej katedry prawdy niż krzyż. To właśnie krzyż jest Mądrością Bożą, to przez krzyż Mądrość Boża objawia się w całęj swej mocy. Każde z siedmiu ostatnich słów Jezusa jest przyjęte przez serce Maryi. Jeżeli chcemy być blisko serca Maryi, trzeba, by te siedem ostatnich słów Jezusa z krzyża było także i w naszym sercu(…)

Prośmy Maryję, aby pomogła nam żyć ofiarą naszej miłości tak, jak Ona nią żyła. Niech rana serca Jezusa, niech jego krzyk pragnienia, jego oddanie się Ojcun będą naszą mądrością, naszym światłem. TO właśnie w świetle krzyża powinniśmy patrzeć na nasze życie, na życie naszych braci, na historię świata.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja jedenasta

Publié le Mis à jour le

Stacja jedenasta :

JEZUS JEST PRZYBITY DO KRZYŻA

Jezus jest pomiędzy niebem a ziemią- bliżej nieba, gdyż jest to ostatecznyc moment Wcielenia. Jezus wcielił się po to, by być Żywym Krzyżem, Męczennikiem męczenników, Najuboższym z ubogich, tak jak zapowiedział to w Betani : « Ubogich będziecie mieli zawsze przy sobie, ale Mnie nie zawsze mięć będziecie ».

Prośmy Maryję, która patrzy na wszystko ze światłem Ducha Świętego, aby pomogła nam kochać Jezusa Ukrzyżowanego, kochać, tak jak Ona, rany Jego stóp i Jego rąk, kochać Tego, który zgodził się być Najuboższym z ubogich, tym, przed którym, zakrywa sie twarz, tak bardzo jest On zdefigurowany.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja dziesiata

Publié le Mis à jour le

Stacja dziesiąta :

JEZUS JEST OBNAŻONY Z SZAT

Kościół, tak jak Chrystus, powinien być obnażony z szat: z szat swojego dziedzictwa, aby stać się kościołem ubogich. Myślę, że dzisiejszy kościół jest kościołem ostatecznych czasów, i, tak jak Chrystus, przed dotarciem do kresu swej drogi, był obnażony z szat, tak i kościół powinien być obnażony, aby wraz z Chrystusem być ukrzyżowanym i pogrzebanym.

Pomyślmy o tym, jak wiele kościół dzisiejszych czasów stracił ze swojego dziedzictwa, pomyślmy i postarajmy się zrozumieć to od wewnątrz, bez sądzenia, bez opłakiwania przeszłych bogactw. To trudne, tak jak dla Maryi trudnym było obnażenie Jezusa z szat, ale Maryja łączy to obnażenie z obnażeniem dzieciątka Jezus w Betlejem, z czystym spojrzeniem bożego dzieciątka. Także pod krzyżem, spojrzenie Chrystusa jest tak samo czyste jak w Betlejem.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja dziewiata

Publié le Mis à jour le

Stacja dziewiąta

JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

Kolejny upadek, to jak kolejny « policzek » wymierzony przez demona Chrystusowi. Przed ukrzyżowaniem, potrzeba było, by Jezus był zmiażdżony pod drzewem krzyża, aby zakosztował jeszcze jednego poniżenia: Jego Twarz przykuta jest do ziemi i krzyż zakrywa Mu ciało. Jezus zaakceptował to kolejne upokorzenie aby odkupić ludzką dumę. (…)

Także i kościół doświadczył i doświadczy ataków demona, który, z zewnętrznego punktu widzenia wydaje sie być zwycięzkim. Niektórzy wierzą, że diabeł przytłocza kościół, tak jak przytłoczył Jezusa. Kościół, tak jak Chrystus, niesie swój krzyż, i mimo że czasami wydaje się być przytłoczonym, to jego wierni muszą, silni wiarą, trwać.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja osma

Publié le Mis à jour le

Stacja ósma :

JEZUS SPOTYKA CÓRKI JEROZOLIMSKIE

« Nie płaczcie nade mną ! Płaczcie raczej nad sobą i waszymi dziećmi ». Jezus zawsze patrzy dalej, przekracza cierpienie, płacz, odrzucenie. Patrząc poza wszyskie rany, któe niesie w sobie i które są mu zadane, Jezus patrzy z miłośćią i czułością na tych, którzy nad nim ubolewają. Nie potrzebuje jednak naszego ubolewnia – jeśli niesie krzyż, to po to, aby nauczyć nas nieść nasz krzyż z miłością.(…)

Pomiędzy córkami jerozolimskimi a Maryją istnieje ogromna różnica jeśli chodzi o sposób przyjęcia cierpienia. Cierpieć w sposób czysty, to wyjść ponad cierpienie, po to, aby przez cierpienie kochać więcej i bardziej, aby spotkać spojrzenie Jezusa. Prośmy Maryję, aby dała nam serce czyste, serce, które nie zatrzymuje sie na cierpieniu, na nas samych, ponieważ wtedy właśnie zamykamy się w sobie, w naszych słabościach i nie możemy dostrzec woli Ojca względem nas. Niech Maryja da nam serce czyste, zarówno w smutku, jak i w radości.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga ktrzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja siodma

Publié le Mis à jour le

Stacja siódma :

JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

Jezus jest tym, który w oczach ludzi wydaje się być człowiekiem najsłabszym i zgnięcionym pod ciężarem krzyża. Ten, któy jest siłą Bożą, któy jest Miłością silniejszą niż śmierć, akceptuje być tak postrzeganym przez ludzi. Maryja, patrząc na Niego, kocha Go jeszcze bardziej. Niesie w swym niepokalanym sercu wszystkich tych, któych ten drugi upadek Jezusa może zniechęcić, tych, którzy wątpią. I my także, wraz z Nią, bądźmy blisko naszych braci, którzy wątpią, bliskością serca mocnego w ierze i czułego.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga ktrzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja szosta

Publié le Mis à jour le

Stacja szósta :

WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Weronika, prowadzona przez Ducha Świętego, nie może się oprzeć temu by, pomimo żołnieży, krzyków otaczającego ją ludu, zbliżyć się do Jezusa i otrzeć Jego poranioną Twarz, Twarz pokrytą krwią i ranami. Ale…prawdziwą chustą Weroniki jest Serce Maryi. W głębi tego serca ukryta jest Twarz Jezusa, Twarz Tego, który przyjmuje i niesie krzyż, Twarz Mądrości Ojca i blask Jego chwały. W ludzkiej twarzy Jezusa Maryja widzi i kontempluje Twarz Mądrości Bożej, « Światłość ze Światłości »

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja piata

Publié le Mis à jour le

Stacja Piąta :

SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Każdy z nas powinien być Szymonem z Cyreny : Jezus prosi o to, co wydaje nam się czasem ponad nasze siły. Jezus prosi o coś więcej niż normalna praca, którą Szymon musi wykonać, aby zapewnić byt swoim bliskim…I dzieje się to w momencie, w którym najmniej się tego spodziewa, kiedy sądzi, że dzień pracy się skończył i że ma prawo do odpoczynku, właśnie w tym momencie Jezus prosi go o ten nadmiar pracy. Jedynie przez prawo miłości, miłości wychodzącej poza granice srpawiedliwości, możemy zgodzić się nieść krzyż z Chrystusem. I to właśnie w tym momencie możemy być blisko Jezusa, możemy zakosztować intymności z Nim, intymności, której nie możemy zaplanować…

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga krzyżowa