Nederlands

Kleine gebeurtenissen met pater Marie Dominique Philippe , nr 2

Publié le Mis à jour le

Ik heb Pater Philippe voor de eerste keer ontmoet tijdens een privémis voor de Zusters. Ik was erg onder de indruk door zijn intense en zichtbare devotie voor de Eucharistie, het Lichaam en het Bloed van OL Heer. Op het moment van de consecratie met een krachtige stem en na het sacrament in aanbidding aan te hebben gekeken, hield hij het omhoog zodat wij het een moment konden aanbidden. Op dat moment had ik de spirituele ervaring waarvan ik denk dat het de kracht en de genade was van de Heilige Geest direct komend van het Lichaam van Christus aanwezig in de hostie. En het vulde mijn hart en ziel met zulk een intensiteit dat ik begon te trillen en gaf me een goddelijke vrees. Op dat moment dacht ik dat Pater Philippe een grote heilige moest zijn opdat zich zo’n ervaring kon voordoen. Dat gebeurde 10 of 15 jaar geleden.

Ida, USA

Ik zou graag zeggen wat Cardinaal Vidal, Emeritus Aartsbisschop van Cebu (Philippijnen) me met kracht had gezegd tijdens een persoonlijk gesprek. Lire la suite »

Kleine gebeurtenissen met pater Marie Dominique Philippe , nr 1

Publié le Mis à jour le

Ik zie hem dat ik het boek De Drie Wijsheden had gelezen en dat ik mij dankzij het lezen van dit boek  »intelligent voelde ». Daarop nam hij me in zijn armen en zei met zijn gebroken stem die nog in mijn oren naklinkt:  »Dat is normaal, dat is de waarheid ».

Philippe

Een Missionaris van de Naastenliefde was getuige geweest van de ontmoeting tussen pater Philippe en zuster Nirmala, hun generaal overste, in Rome, voor de zaligspreking van Moeder Teresa. Lire la suite »