Ojciec MD Philippe

Fragmenty pism ojca MD Philippe: skala

Publié le Mis à jour le

Skała

Aby znaleźć skałę, trzeba znaleźć ranę serca Chrystusa, trzeba znaleźć jego miłość, żyć nią, i pragnąć oddać mu się całkowicie wiedząc, że im bardziej jesteśmy bliscy Jego serca, tym bardziej jesteśmy w stanie oddać swoje życie za tych, których Bóg postawił na naszej drodze, aby świadczyć o Jego miłości, będąc całkowicie oddanymi upodobaniu Ojca względem nas. Wtedy budujemy na skale. Wtedy nie mówimy jedynie”Panie, Panie!”

ojciec Marie Dominique Philippe, notatki z homilii

Notatki z homileji ojca MD Phillipe

Publié le

Fragment homilii z 1go listopada 2000

Mądrość chrześcijańska, mądrość św. Jana jest nam dana w sposób szczególny, jest naszym wyjątkowym powołaniem, nie mamy innego powodu niż ona, i w momencie gdy opuszczamy tę wizję stajemy się najnieszczęśliwszymi z ludzi, ponieważ naszym celem jest uczestniczyć w świętości Maryi, Jezusa, Baranka. Musimy mieć serce ubogie, które raduje się z tego, co ma; jeżeli jesteśmy smutni, oznacza to, iż nie jesteśmy jeszcze świętymi! Naszą radością jest mieś w sercu świętość Chrystusa, świętość Maryi, świętość Jana. Jest ona dla nas, jest nam dana, jeżeli jesteśmy całkowicie oddani Jezusowi, Maryi, Janowi.

Kościół, aby pomóc nam wejść w tę tajemnicę świętości, daje nam dzisiaj kazanie Chrystusa na Górze : « Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich należy królestwo niebieskie ». Każdy święty jest błogosławiony będąc ubogim, jest świętym będąc ubogim. Oto pierwsze wyjaśnienie, które jest nam dane odnośnie świętości wszystkich świętych: Chrystus jest nam dany, i to On jest naszą świętością. Aby to odkryć trzeba być całkowicie ubogim, ponieważ nie posiadamy swojej własnej, osobistej świętości; to Chrystus jest naszą świętością

 Ojca MD Phillipe

Notatki z homileji ojca MD Phillipe na temat adwentu

Publié le Mis à jour le

Adwent

Trzeba nam w czasie adwentu, prosić o łaskę życia blisko serca Maryi, o łaskę powrotu do źródła, o łaskę odkrycia wraz z Nią tego, co Duch Święty pragnie wlać w nasze serca. Czas adwentu powinien być czasem odnowy dla każdego z nas, radykalnej odnowy i jest to możliwe jedynie wtedy, gdy będziemy żyli w sercu Maryi i będziemy pragnęli żyć tym, czym ona żyła.

W czasie adwentu Kościół nieustannie przypomina nam o powrocie Jezusa. Dwa sekrety serca Maryi to tajemnica Wcielenia i Odkupienia, odkupienia, które zawiera w sobie powrót Jezusa w chwale. Maryja żyje chwałą Jezusa jako królowa nieba. Jako Matka nosi w sobie tajemnicę wcielenia, a jako królowa żyje powrotem Chrystusa w chwale. Trzeba nam w czasie adwentu żyć tymi dwoma aspektami. Maryja, oczywiście, nie objawi nam daty powrotu Chrystusa w chwale, ale pragnie, by ta rzeczywistość była w głębi naszego serca, i abyśmy potrafili żyć nią tak, jak ona żyje nią obecnie w niebie. Jedynie wtedy będziemy w stanie czuwać i Jezus nie przyjdzie do nas jak złodziej. Jezus jest obecny w naszym sercu, jest nam całkowicie dany, chce jednak, by jego królestwo przeniknęło cały nasz byt i mogło się rozwinąć do końca swych możliwości.

ojciec MD Philippe, Homilia z 1 grudnia 1987

Notatki z wywiadu z ojcem MD Philippe na temat nierozerwalnosci malzenstwa czesc druga

Publié le Mis à jour le

Czy nie wydaje się to Ojcu paradoksalne wobec nieskończonego miłosierdzia Boga?

Nie. Miłosierdzie Boga jest nieskończone i Bóg przebacza, ale Kościół nie może zaprzeczyć, że osoby rozwiedzione, które wstąpiły ponownie w związek małżeński znajdują się w sytuacji przeciwnej prawu Bożemu. Nie mogą zatem przystępować do sakramentu eucharystii tak długo, jak trwają w tym stanie1, anie sakramentu pokuty, jeżeli nie zobowiążą się do życia w czystości2. Należy to dobrze zrozumieć, to sprawiedliwość wewnątrz miłosierdzia.

Czyż nie jest czymś bardzo trudnym znaleźć się w takiej sytuacji?

Tak, to niezwykle trudne. Należy jednak zrozumieć, że jeżeli te osoby nie mogą przyjąć sakramentu Eucharystii, mogą jednak żyć jej tajemnicą, mogą uczynić komunię duchową, której owoce są takie same, jak owoce komunii sakramentalnej. Lire la suite »

Notatki z wywiadu z ojcem MD Philippe na temat nierozerwalnosci malzenstwa czesc pierwsza

Publié le Mis à jour le

A jeżeli prosimy o miłosierdzie, to czyż nie ma ono limitów?. Dlaczego wiec Kościół nie zawsze jest miłosierny?

 Kościół jest zawsze miłosierny

– Myślę mówiąc to o osobach rozwiedzionych. Dlaczego kościół im nie przebacza…

Nie możemy powiedzieć, ze kościół nie przebacza. Miłosierdzie nie zna granic, i powinniśmy zawsze czynić miłosierdzie, z wyjątkiem gdy jesteśmy odpowiedzialni z grupet, za wspólnotę osób. W tym wypadku nie możemy przebaczyć komuś, kto, przez swoje postępowanie, szkodziłby dobru wspólnotowemu. Dlaczego kościół jest zobligowany nie dopuszcza do przyjmowania komunii św. Osobom rozwiedzionym , którzy powtórnie wstąpili w związek małżeński, jak gdyby im mówił ustawcie się w rzędzie grzeszników – to po to , by zachować świętość sakramentu małżeństwa. To dobro wspólnotowe które przekracza dobro indywidualne. Lire la suite »

Fragment artykulu ojca MD Philippe o Macierzynstwie Maryi

Publié le Mis à jour le

Macierzyństwo Maryi

Czas oczekiwania, niewidzialna obecność Słowa Wcielonego w łonie Maryi, kończy się w dniu Narodzenia Pańskiego, dniu, w którym Jezus przychodzi na nasz świat i Maryja z radością nam GO daje. Ale macierzyństwo Maryi trwa aż do śmierci krzyżowej Chrystusa, i będzie trwało do końca wieków. To macierzyństwo rozpoczęło się w dniu zwiastowania, w dniu Narodzenia Pańskiego objawiło się z siłą i intensywnością, które będą wzrastać aż do tajemnicy krzyża Chrystusa. Maryja jest pod krzyżem, gdyż jest Matką Chrystusa. Jest matką Kapłana, matką Odkupiciela, matką Zbawiciela. Otrzymuje wszystko od Chrystusa i jednocześnie jest Jego matką, i pozostaje Matką w wieczności. Jej macierzyństwo jest wieczne, gdyż ubóstwo Maryi jest tak wielkie, tak radykalne, iż sprawia, że nie ma w nim nic ludzkiego: wszystko w jej macierzyństwie jest przekształcone przez łaskę Bożą.

Ojciec Marie-Dominique Philipppe, fragment artykułu z grudnia 1993 roku.

Fragment z pism ojca Marie Dominika Philippe o Niepokalanym Poczeciu

Publié le Mis à jour le

Niepokalane poczęcie

Tajemnica niepokalanego poczęcia jest najwłaściwszym i najwiekszym owocem tajemnicy odkupienia. Trzeba nam zrozumieć że niepokalane poczęcie jest nowym stworzeniem, ponownym stworzeniem na obraz i podobieństwo Boga w nowej głębi Miłości, jest to stworzenie „niewiasty obleczonej w słońce”. To, czym obleczona jest nowa niewiasta, nowa Ewa, to, co daje jej nową możliwość miłości to Miłość Boża. I aby obraz i podobieństwo Boga było w Maryi Niepokalanej całkowicie i w pełni odnowione, aby mogła być ikoną Boga, największym dziełem stworzonym Jego Miłości, Duch Święty jest Jej dany w swej pełni.

Tajemnica Niepokalanego poczęcia pozwala nam odkryć że dzieło naszego odkupienia jest przede wszystkim dziełem miłości, która się wypełnia w sercu Baranka. Jeżeli nasze pierwsze stworzenie dokonuje się przez ręce Boga Ojca, to nasze nowe stworzenie dokonuje się w zranionym sercu Baranka, które jest sakramentem Ducha Świętego. Podczas stworzenia świata i człowieka „Duch Boży unosił się ponad wodami”, w dziele odkupienia jest on nam w pełni dany i to przez Niego i dzięki Niemu z serca Jezusa wytryska „źródło wody żywej ku życiu wiecznemu”. Oczywiście, odkupienie naszych grzechów przez Chrystusa jest dziełem wynagradzającym i naprawiającym nasze winy, ale śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest na pierwszym miejscu dziełem miłości, w Duchu Świętym, a pierwszym owocem tego dzieła jest właśnie niepokalane poczęcie Maryi. Lire la suite »