Lietuvis

Istrauka is tevo MD Philippe teksto Kaledoms

Publié le Mis à jour le

Kalėdos – artumo slėpinys

Kalėdos leidžia iš anksto išgyventi palaimintąjį regėjimą. Jos yra matomo, bet kol kas paslėpto artumo slėpinys. Per Kūdikėlį Jėzų pasirodo Dievas, regimai ir apčiuopiamai atsiduodamas. Marija gyvena šiuo artumu. Marijos kontempliacija per Kalėdas yra gyventi Dievo artumu, Dievo dovana. Ji savo jutimiškumu ir tikėjimu, tikėjimo perkeistu jutimiškumu prisiliečia prie Tėvo dovanos. Tai motinos, priimančios savo mažutėlį, jutimiškumas; Marija savo skaisčiu ir kontempliatyviu tikėjimu prisiliečia prie Dievo Žodžio. Šiame artume yra nuostabi unikali harmonija. Išskyrus Kalėdas, kitur to negalime patirti, reikia laukti palaimintojo regėjimo. Neįmanoma įsivaizduoti stipresnio artumo.(…) Mes džiaugiamės, kai susitinkame tą, kurį mylime, tačiau ramybė dar nėra visiška, nes tarp jutimiškumo ir dvasingumo harmonija nėra tobula. O per Kalėdas harmonija yra išskirtinė, ir ji yra Dievo darbas, Šventosios Dvasios darbas. Nereikia pamiršti, kad ši harmonija mums dovanojama. Negalvokime, kad ji skirta vien Marijai ir kad tai jos privilegija. Ne, tai duodama mums. Taigi turime jau dabar tikėjime gyventi šiuo slėpiniu, žinant, kad ši harmonija egzistuoja mūsų širdies gelmėse.

T. Marie Dominique Philippe, konferencija Limožo Karmelyje, 1972 m. Kalėdos

Istrauka is tevo M. D. Philippe, Sventumas

Publié le Mis à jour le

Šventumas

Šventumas iš esmės yra asmeniškas. Kalbėdami apie Švenčiausiąją Trejybę sakome:  » Dievas tris kart šventas « . Yra Dievo Tėvo šventumas , Sūnaus šventumas ir Šventosios Dvasios, Globėjos šventumas. Tačiau nesakome, kad Dievas yra tris kart tobulas, nei kad Dievas  » tris kart išmintingas », nei kad jis  » tris kart protingas « , tačiau sakome, kad jis triskart šventas. Šventumas yra tai, kas būdinga asmeniui . Šventas yra asmuo. Gerai tai prisiminkime, Kristaus šventumas- tai asmens šventumas, Įsikūnijusio Žodžio, Tėvo Sūnaus šventumas. Tuo tarpu Mergelės Marijos šventumas- tai Dievo motinos šventumas. Pats didingiausias dalykas, kurį Dievas įvykdė savo kūrinyje- tai Marijos dieviška motinystė. Jėzus yra Dievas, jo šventumas yra Dievo Žodžio šventumas, tuo tarpu Marijos šventumas tėra dalyvavimas Dievo šventume, Jėzaus šventume. Ji yra šventa savo dieviškoje motinystėje, o mes? Koks yra mūsų šventumas? Tai Dievo vaiko šventumas, Jėzaus vaiko , Mergelės Marijos vaiko šventumas. Jėzus yra pavyzdys. Jis yra pabaiga, galas, tikslas, kurio siekiame. Niekuomet nepamirškime, kad Dievas mums davė Mariją. Mažosios šventosios Teresėlės šventumas mums yra labai svarbus, nes jos šventumas yra labai paprastas. Tačiau tai nereiškia, kad lengvai pasiekiamas. Kiekvienas iš mūsų esame nusipiešę savo vaizduotėje šventumo idealą, kuri galime pasiekti atlikdami herojiškus darbus. Kai kalbame apie šventumą, tučtuojau matome šventąjį nišoje. Tai kažkas labai išskirtinio. Šventasis Tėvas mums primena, kad tai nėra kažkokios išimtys, kad šventumas skirtas visiems krikščionims be išimties. Per krikštą, per mūsų dievišką įsūnystę esame visi pakviesti į šventumą.

Tėvas Marie Dominique Philippe, 04. 06 .2001

Ištrauka iš tėvo MD Philippe teksto apie šeimą

Publié le Mis à jour le

 

Šeima Dievo žvilgsniu

Dievas būtent per šeimą pamažu atnaujina vyro širdį, tėvo širdį, motinos širdį, sutuoktinio ir sutuoktinės širdį. Skilimas – nuodėmės pasekmė – tarsi įveikiamas visiško atnaujinimo malone. O trys patriarchų šeimos – Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka, Jokūbas ir Rachelė – yra pradžia visos Senojo Testamento sandoros, kurią užbaigia Šventoji Šeima: Marija, Juozapas ir Kūdikėlis Jėzus.

Galima sakyti, kad Šventoji Šeima tuo pat metu yra ir didžiojo laukimo užbaigimas, ir Naujosios Sandoros pradžia. Ir šį kartą Dievas panorėjo , kad visa ko atnaujinimo pilnatvė ateitų per šeimą. Ji išsipildo per skaisčiąją Marijos širdį. Mergelės Marijos širdis yra ir Juozapo sutuoktinės širdis, stebuklingai tampanti Dievo Motinos širdimi. Šis atnaujinimas įvykdomas per moterį, kuri pasiekė savo pilnatvę – Marija pasišventė Dievui visa savo esybe, taip pat gyveno ir visišku atsidavimu Juozapui, kaip sutuoktinė savo sutuoktiniui. Šventasis Raštas tai pabrėžia, nes angelas Gabrielius aplankė Mariją būtent kaip Juozapo sužadėtinę1. Marijos ir Juozapo meilė yra nepaprastai jautri, skaidri, tyra, kartu ir labai stipri.

P. Marie-Dominique Philippe, « Meiles gelmese »

1 « Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija“ (Lk 1,26-27)

Tėvo Marijos Dominyko Philippe žiedeliai nr 1

Publié le Mis à jour le

1) Aš jam pasakiau, kad perskaičiau ,, Tris išmintis“ ir šios knygos dėka pasijutau protingu. Jis paimė mane už rankos ir pasakė balsu, kuris iki šiol man skamba ausyse : ,, Tai visiskai normalu, tai tiesa“.

Philippe, Prancūzija

2) Viena Motinos Tereses sesuo (MC) buvo susitikimo tarp Tėvo Marijos Dominyko Philippe ir sesers Nirmalos (generalinės vyresniosios) liudininke. Tai buvo Motinos Tereses beatifikacijos metu Romoje. Lire la suite »

Tėvo Marijos Dominyko Philippe žiedeliai nr 2

Publié le Mis à jour le

7) Pirmą kartą sutikau Tėvą Mariją Dominyką Philippe, aukojantį šv. Mišias seserų koplyčioje. Buvau apstulbinta jo giliu ir matomu pamaldumu Eucharistijai, Kristaus Kūnui ir Kraujui. Konsekracijos metu tėveliukas aiškiai ir stipriai ištarė konsekracijos žodžius. Jis žvelgė į Ostiją garbindamas, iškėlęs ją kiek palaikė, kad ir mes galėtume pagarbinti. Tą akimirką turėjau dvasinę patirtį. Tą akimirką išgyvenau dvasinę patirtį. Tai buvo Šventosios Dvasios malonės ir galybės patirtis, kuri plaukė, aš taip manau, iš paties Kristaus Kūno, esančio Ostijoje. Toji malonė ir jėga taip pripildė mano sielą ir širdį, kad net sudrebėjau, apėmė šventa baimė.Tą akimirką pamaniau, kad šis žmogus turėtų būti didis šventasis, kad jo dėka turėjau tokią

Ida, USA

8) Norėčiau paminėti tai, ką kardinolas Vidal, Cebu (Filipinai) vyskupas emeritas, man asmeniškai yra pasakęs ir pabrėžęs vieno pokalbio metu. Jam teko sutikti tėveliuką du kartus Cebu mieste. Lire la suite »