Malda

Malda prasant maloniu

Publié le Mis à jour le

Malda prašant malonių

Viešpatie Dieve, tu padarei tėvą Marie-Dominique Philippe nuostabiu tavojo gailestingumo liudytoju, nepailstančiu Tiesos bei Išminties ieškotoju, nuolankiu Šventosios Dvasios Parakleto ir Mergelės Marijos slėpinių tarnu. Jo užtarimu suteik mums malonę, kurios prašome …

Leisk, kad ir mes vis giliau gyventume Dievo vaiko pašaukimu ir taip dalyvautume tavo Sūnaus šlovėje.

Tėve mūsų…. Sveika, Marija… Garbė Dievui…

Pagal Popiežiaus Urbono VIII dekretus pareiškiame, kad nenorime paankstinti Bažnyčios vyresniųjų sprendimo ir neskiriame šios maldos viešajam kultui.