Gebeden

Gebed om genaden te vragen

Publié le Mis à jour le

Gebed om genaden te vragen

God onze Vader, u hebt Pater Marie-Dominique Philippe tot een buitengewone getuige van uw barmhartigheid gemaakt, tot een vurige zoeker naar de Waarheid en de Wijsheid, tot een nederige dienaar van de Heilige Geest en de Maagd Maria, schenk ons, op zijn voorspraak, de genade…

Schenk ons ook ons leven als kind Gods dieper te leven en zo deel te krijgen aan de heerlijkheid van uw Zoon.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

In overeenstemming met de decreten van paus Urbanus VIII verklaren wij dat dit gebed niet beoogt vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag. Het gebed is ook niet bestemd voor gebruik tijdens openbare erediensten.