Adoracja

Notatki z pism ojca MDP na temat adoracji n°3

Publié le Mis à jour le

Adoracja

-Największa „oryginalnością”, którą posiada każdy z nas, jest sposób adorowania Boga. Nikt nie adoruje tak samo, jak jego sąsiad. Tak samo, jak nie ma dwóch identycznych liści, tak samo nie ma dwóch identycznych osób ludzkich! Adoracja to właśnie sposób, w jaki żyjemy, sposób, w jaki „oddychamy” duchowo. Człowiek jest w pełni człowiekiem wtedy, gdy adoruje Boga, jest to akt jak najbardziej dla niego naturalny!

-Siedem aktów adoracji każdego dnia to „brewiarz ubogich”, brewiarz świeckich. Mnisi mają swój dzień, dzięki któremu ich dzień przeplatany jest godzinami liturgicznymi. Ale istnieje też „brewiarz ubogich”, tych, którzy są zajęci tysiącem spraw i nie mają życia tak uregulowanego jak mnisi. Ten „brewiarz” polega na podziale dnia siedmioma aktami adoracji. To bardzo łatwe, wystarczy tego chcieć, chcieć stanąć w obecności Boga. Akt prawdziwej adoracji angażuje całą naszą osobę, nasze ciało i naszego ducha. Adoracja to nie tylko szlachetny poryw serca, akt umysłu… Cała nasza osoba uznaje w Bogu swojego stwórcę, oddając się w Jego ręce.

Ojciec MD Phillipe, „Iść za Barankiem”

Notatki z pism ojca MDP na temat adoracji n°2

Publié le Mis à jour le

Adoracja

-Adorować Boga to stanąć w Jego obecności. Adoracja to w gruncie rzeczy chęć zrobienia Bogu przyjemności. Uznajemy, że Bóg Stwórca jest obecny, że nas kocha, stwarza w każdym momencie naszą duszę. I jako odpowiedź na to, oddajemy się w Jego ręce, chcemy stanąć w Jego obecności. Nie jest możliwe stanąć w obecności Boga inaczej niż przez adorację…Adorując – wracamy do źródła.

-Adorujemy razem z Chrystusem, razem z Maryją. Zawsze…Nie sposób adorować bez Chrystusa. :”Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (Jn 15,5). Adoracja jest pierwszą rzeczą, której uczy nas Chrystus. Przyszedł na świat po to, aby nas jej nauczyć! Gdy zaczynamy adorować, czyńmy to z Nim. I z Maryją, która jest przy nas zawsze, ilekroć Ją o to prosimy.

-Jest rzeczą bardzo ważną zrozumieć, że naprawdę możemy adorować jedynie z Chrystusem, gdyż adorujemy „w Duchu i prawdzie” (Jn 4,23). Adoracja w Duchu i prawdzie jest adoracją w miłości. Chcemy być blisko Boga, bo wiemy, że nas kocha i chcemy zbliżyć się do tej nieskończonej Miłośći, chcemy ją poznać. Adoracja jest aktem osobistym, gdyż każdy z nas ma swój własny sposób kochania, a więc adorowania.

Ojciec MD Phillipe, „Iść za Barankiem”

Notatki z pism ojca MDP na temat adoracji n°1

Publié le Mis à jour le

Adoracja

Adoracja jest najbardziej osobowym, fundamentalnym aktem ludzkim… Wychowując dzieci powinniśmy ich tego nauczyć w pierwszej kolejności. Duch Święty nie może nas niczego nauczyć, jeżeli nie adorujemy. To niemożliwe. Jeżeli ktoś utrzymuje, że prowadzi go Duch Święty, a nie adoruje, możecie być pewni, że się myli. Adoracja to zasadnicze kryterium rozeznania. Jeżeli ktoś mi mówi:

  • Prowadzi mnie Duch Święty.

  • To bardzo dobrze, bardzo dobrze.

  • Duch Święty mnie oświeca.

  • A czy trwasz na adoracji?

  • Nie wiem, co to takiego…

Możecie być wówczas pewni, że nie chodzi o Ducha Świętego. To raczej wyobraźnia niż Duch Święty. Duch Święty może w nas działać jedynie wtedy, gdy adorujemy.

Ojciec MD Phillipe, „Iść za Barankiem”