Polski

Fragment z konferencji ojca Marie Dominika Philippe o Narodzeniu Panskim

Publié le Mis à jour le

Narodzenie Pańskie, tajemnica obecności

Tajemnica Narodzenia Pańskiego jest przedsmakiem wizji uszczęśliwiającej. Jest to tajemnica obecności widzialnej Jezusa, widzialnej, ale jednak ukrytej : w Dzieciątku Jezus ukryty jest Bóg, to sam Bóg daje się nam w postaci, którą możemy dotknąć, ujrzeć. A Maryja jest tą, która żyje w pełni tą obecnością.

Kontemplacją Maryi w czasie Narodzenia Pańskiego jest życie obecnością Chrystusa : « dotyka » ona daru Ojca swoją wiarą i swoją zmysłowością, zmysłowością podporządkowaną wierze. Jest to zmysłowość matki, która otrzymuje swe dzieciątko, i wiara kontemplacyjna Tej, która spotyka się ze Słowem Bożym. W obecności Chrystusa jest zawarta ta przedziwna harmonia między zmysłowością ludzką i wiarą…Poza obecnością Dzieciątka w żłóbku, tą obecnością będziemy mogli żyć w wizji uszczęśliwiającej, w niebie. Lire la suite »

Notatki z konferencji ojca MD Phillipe, na temat Wielkiego Postu i nawrócenia

Publié le Mis à jour le

Chrystus osiąga pełnię swojej miłości w ostatnim akcie swojego ziemskiego życia, kiedy ofiaruje w pełni swoje życie poprzez krzyż: oddaje wszystko Ojcu, aby do Niego powrócić – vado ad Patrem – przez ofiarę, która pochłania całe jego ciało naznaczone cierpieniem (…)

Każdy akt nawrócenia, który podejmujemy wraz z Duchem Świętym, pod Jego tchnieniem, uczestniczy w tym ostatecznym akcie Chrystusa, co więcej, nie możemy go podjąć w oderwaniu od ofiary Chrystusa. Chrystus jest nam dany każdego dnia w sakramencie Eucharystii: nie jest On jedynie widzialny, lecz dany. Lire la suite »