Ojciec MD Philippe

Homilia z 13 kwietnia 1997 roku na Trzecią niedzielę Wielkanocną

Publié le Mis à jour le

Prośmy Maryję i Ducha świętego, aby obudzili w nas, w sposób coraz głębszy, naszą wiarę, nadzieję i miłość w Chrystusa Zmartwychwstałego. Przez całą oktawę wielkanocną Kościół pokazywał nam przez Ewangelię objawienia się Chrystusa uczniom i to, jak Chrystus pogłębia w sercach Apostołów wiarę w tajemnicę zmartwychwstania, po to, by nam pokazać, jak trudno jest człowiekowi (nawet człowiekowi, który wierzy, że Chrystus jest Jednorodzonym Synem Ojca, wcielonym dla nas) wierzyć, że po cierpieniu na krzyżu Chrystus zmartwychwstał dla chwały Boga Ojca i dla nas…

Zmartwychwstanie Chrystusa powinno dać najgłębszy sens naszemu życiu chrześcijańskiemu, powinno wznieść nasze serce ku tej tajemnicy i dać nam zrozumieć, że chrześcijanin jest człowiekiem, który żyje Krzyżem i Zmartwychwstaniem Chrystusa, że zawsze żyje Krzyżem w świetle zmartwychwstania, który wie, że Chrystus ukrzyżowany zwyciężył śmierć, zło, grzech świata, samozadowolenie człowieka z tego co ma i co robi. (…)

Lire la suite »