Fragmenty z pism ojca MD Philippe: zrodlo sakramentow

Publié le Mis à jour le

Najświętsze Serce Jezusa, źródło sakramentów

Wszystkie sakramenty mają swe źródło w ranie serca Jezusa, i przekazują one nam, wraz z Kościołem, nadmiar miłości Chrystusa wyrażony przez krew i wodę, zatem każdy z nas jest zrodzony z rany serca Jezusa. Łaska chrześcijańska łączy nas z jego raną, staje się naszą.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Iść za Barankiem