Fragmenty z pism ojca MD Philippe: Maryja jest zrodlem zycia

Publié le Mis à jour le

Maryja jest źródłem życia

Ponieważ jesteśmy zrodzeni z rany serca Jezusa i daje on nam swą miłość, my także stajemy się źródłem życia w Kościele. Maryja jest źródłem życia, matczynym źródłem, modelem, archetypem. Będąc pod krzyżem, Maryja staje się źródłem życia dla Jana, rodzi go do życia bożego z Jezusem, przez Jezusa, dla Ojca, a w konsekwencji tego Kościół jest źródłem życia. My jesteśmy kościołem, każdy z nas, w łączności z Maryją w jej kapłaństwie wiernych, jest członkiem Chrystusa. Królewskie kapłaństwo wiernych czyni z każdego z nas źródłem życia dla bliźniego.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Iść za Barankiem