Fragmenty z pism ojca MD Philippe: Miara naszych szynow milosci

Publié le Mis à jour le

Miara naszych czynów miłości

Jeżeli mamy kochać się wzajemnie tak, jak Jezus nas ukochał, i jeżeli krzyk pragnienia wyraża w ostateczny sposób miłość Jezusa do nas, zrozumiejmy, że każdy nasz czyn miłości, miłosierdzia, ma swą miarę w krzyku pragnienia Chrystusa i ranie Jego serca. Kiedy to zrozumiemy? Kiedy zrozumiemy, że każdy z naszych czynów miłości jest mierzony krzykiem pragnienia Jezusa, to znaczy dąży do tego, by być aktem czystej miłości wykraczającym ponadto, co możemy zrobić?

Ojciec MD Philippe, Pragnę