Fragmenty z pism ojca MD Philippe: „Niepotrzebne” cierpienia

Publié le Mis à jour le

Niepotrzebne” cierpienia

Królewskie kapłaństwo Maryi polega, na końcu, na dopełnieniu kapłaństwa Chrystusa, to znaczy na ofiarowaniu tego, co kapłaństwo Chrystusa nie mogło ofiarować, tę ranę serca, którą Jezus otrzymał po śmierci, ranę substancjalną serca Baranka. To właśnie to, co kobieta powinna zrealizować w Kościele: ofiarować to, co Jezus prosi ją o dodanie do swojej ofiary, wszystkie cierpienia, które wydają się niepotrzebne, sterylne, których mogliśmy uniknąć i które, tak naprawdę, są najcięższe. Rana serca Baranka jest nadmiarem cierpienia. Jest bezużyteczna: Jezus już nie żyje. W dzisiejszym świecie istnieje wiele cierpień, które wydają się bezużyteczne.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Gwiazda Poranna