Fragmenty pism ojca MD Philippe: Strumienie wody zywej

Publié le Mis à jour le

Strumienie wody żywej

Możemy zrozumieć strumienie wody żywej na dwa sposoby, można je odnieść zarówno do Chrystusa, jak i do tego, który wierzy w niego. Pierwsze źródło, to Jezus, to Jezus, na krzyżu, jest źródłem. To, co oznajmia publicznie w świątyni, znajdzie swoje wypełnienie na krzyżu. Ogłasza to w klimacie walki, w momencie, w którym manifestują się wszelkie opozycje, a jego słowa mają charakter prorocki, aby oznajmić to, co stanie się na krzyżu. Święty Augustyn doskonale to zrozumiał mówiąc, że rana serca Jezusa jest źródłem wszystkich sakramentów i Koościoła.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Iść za Barankiem