Fragmenty pism ojca MD Philippe: skala

Publié le Mis à jour le

Skała

Aby znaleźć skałę, trzeba znaleźć ranę serca Chrystusa, trzeba znaleźć jego miłość, żyć nią, i pragnąć oddać mu się całkowicie wiedząc, że im bardziej jesteśmy bliscy Jego serca, tym bardziej jesteśmy w stanie oddać swoje życie za tych, których Bóg postawił na naszej drodze, aby świadczyć o Jego miłości, będąc całkowicie oddanymi upodobaniu Ojca względem nas. Wtedy budujemy na skale. Wtedy nie mówimy jedynie”Panie, Panie!”

ojciec Marie Dominique Philippe, notatki z homilii