Fragmenty pism ojca MDP: Strzec slow Apokalipsy

Publié le Mis à jour le

Strzec słów Apokalipsy

Kiedy czytamy Apokalipsę, nie zapominajmy, że nie możemy zatrzymać się na tym, co rozumiemy. Pragniemy zachować słowo Boże w pełni. Wobec słów, które rozumiemy, jest to łatwe; wobec tych, których nie rozumiemy, zachowujmy je prosząc Ducha Świętego, aby dał nam dar inteligencji, dar wiedzy i dar mądrości, te trzy dary, które pozwalają wejrzeć głębiej w tajemnicę słowa Bożego i w jej szczyt, którym jest Apokalipsa. Aby móc dojść do końca naszej drogi, starajmy się nie umniejszać słowa Bożego, nie umniejszać prawdy, lecz,wręcz przeciwnie, przyjąć je z , (jeżeli ośmielę się tak powiedzieć), młodością, która charakteryzuje wiarę. Wiara jest „młodością” Bożego rozumu, który jest nam dany. Wiara utrzymuje nas w postawie ubóstwia, to znaczy w pragnieniu nieba. Wiara boża daje nam przenikliwość, abyśmy mogli w pełni przylgnąć do słowa Bożego.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji 1990.