Fragmenty pism ojca MDP: Apokalipsa, pozywienie naszej nadziei

Publié le Mis à jour le

Apokalipsa, pożywienie naszej nadziei

Jedynie Apokalipsa daje nam tę wizję, która jest dla św. Jana, dla jego apostolskiej nadziei. Apokalipsa jest także dla nas, dla podtrzymania naszej nadziei. Bardzo wielką pokusą w dzisiejszym świecie jest brak nadziei.(…) Apokalipsa jest nam dana aby przynieść odnowę chrześcijańskiej nadziei , by mogła ona rozwinąć się w pełni.

Jeżeli mogę sobie pozwolić na osobiste świadectwo: kiedy byłem młodym zakonnikiem, zawsze kiedy miałem pokusę zamknięcia się w sobie (życie zakonne nie zawsze jest łatwe!), brałem do ręki Apokalipsę i czytałem ją przez moment. Dawało mi to niesamowitą siłę! Jeżeli chrześcijanie czytaliby częściej Apokalipsę, mieliby większą, silniejszą nadzieję, ponieważ czytając ją rozumiemy, że nasze małe czy większe walki, nasze słabości, nasze cierpienia, są bezpośrednio powiązane z tajemnicą krzyża. Jest to wizja Apokalipsy: to tajemnica współcierpienia Maryi która rozciąga się na cały Kościół.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC, 1990