Fragmenty pism ojca MDP : Wprowadzenie do lektury księgi Apokalipsy

Publié le Mis à jour le

Wprowadzenie do lektury księgi Apokalipsy

Na pierwszy rzut oka, Apokalipsa jest księgą bardzo enigmatyczną,ale czytając ją kilka razy,
powoli odnajdujemy w niej coraz większe światło. Nie twierdzę, że możemy wszystko
wyjaśnić, Apokalipsa pozostaje księgą tajemniczą, ponieważ jest ona księgą proroczą o
wyjątkowym charakterze. Kiedy proroctwo jest jasne, czy pochodzi ono od Boga? Proroctwo
pozostaje zawsze, w jakimś stopniu enigmatyczne dla tego, kto wierzy i oznajmia zawsze
rzeczywistość niezmiernie wielką, po to , abyśmy czuwali.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, notatki z konferencji AFC