Notatki z homileji ojca MD Phillipe

Publié le

Fragment homilii z 1go listopada 2000

Mądrość chrześcijańska, mądrość św. Jana jest nam dana w sposób szczególny, jest naszym wyjątkowym powołaniem, nie mamy innego powodu niż ona, i w momencie gdy opuszczamy tę wizję stajemy się najnieszczęśliwszymi z ludzi, ponieważ naszym celem jest uczestniczyć w świętości Maryi, Jezusa, Baranka. Musimy mieć serce ubogie, które raduje się z tego, co ma; jeżeli jesteśmy smutni, oznacza to, iż nie jesteśmy jeszcze świętymi! Naszą radością jest mieś w sercu świętość Chrystusa, świętość Maryi, świętość Jana. Jest ona dla nas, jest nam dana, jeżeli jesteśmy całkowicie oddani Jezusowi, Maryi, Janowi.

Kościół, aby pomóc nam wejść w tę tajemnicę świętości, daje nam dzisiaj kazanie Chrystusa na Górze : « Błogosławieni ubodzy w duchu, do nich należy królestwo niebieskie ». Każdy święty jest błogosławiony będąc ubogim, jest świętym będąc ubogim. Oto pierwsze wyjaśnienie, które jest nam dane odnośnie świętości wszystkich świętych: Chrystus jest nam dany, i to On jest naszą świętością. Aby to odkryć trzeba być całkowicie ubogim, ponieważ nie posiadamy swojej własnej, osobistej świętości; to Chrystus jest naszą świętością

 Ojca MD Phillipe