Fragmenty z książki « Ogień na ziemię », część druga

Publié le Mis à jour le

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię »

Część druga

Miłosierdzie, w wymiarze osobowym, jest przebaczeniem. Przebaczyć nie oznacza zapomnieć o tym, co nas zraniło, oznacza, patrzeć na ubóstwo drugiej osoby jak na środek, który pozwala nam zbliżyć się do niego, dotrzeć do niego w głębszy sposób. W tym sensie akt przebaczenia drugiej osobie jest największym aktem miłosierdzia. Ten akt może pójść jeszcze dalej: przebaczając możemy uczynić drugą osobę zdolną do przebaczenia, zdolną nie tylko do przyjęcia miłosierdzia, ale i do jego czynienia. Miłosierdzie prowadzi nas do czynienia tego, co jest najszlachetniejsze w naszym ludzkim działaniu: przynieść innym odnowione życie, i to posługując się słabościami i ubóstwem. Miłosierdzie jest jak gdyby powołaniem…

ojcem MD Philippe