Fragmenty z książki « Ogień na ziemię », część pierwsza

Publié le Mis à jour le

« Ogień na ziemię »

Część pierwsza

Nagrodą za bycie miłosiernym jest dostąpienie miłosierdzia. Trzeba nam spojrzeć na to błogosławieństwo zarówno na poziomie osobistym, jak wspólnotowym, patrząc, jak Bóg prowadzi Kościół jako wspólnotę. Dostrzegamy tu na pierwszym ten atrybut Boga, którym jest sprawiedliwość, jednak patrząc na dobro osobowe człowieka, Bóg przekracza cały czas ramy sprawiedliwości. Możemy zrozumieć, w jaki sposób Bóg nas prowadzi, patrząc na Jego miłosierdzie. Miłosierdzie jest miłością drugiej osoby, która znajduje się w ubóstwie, w nędzy. W Trójcy Świętej niemożliwe jest miłosierdzie, Trójca Święta jest ponad nim. Miłosierdzie objawia się w Ojcu, który posyła Swego Syna1, który pozwala nam zrozumieć tajemnicę miłosierdzia przez swe wcielenie, przez człowieczeństwo przyjęte przez osobę Syna Bożego.

ojcem MD Philippe

1 Ef 2, 4-7