Maryja i kaplanstwo Chrystusa nr 4

Publié le Mis à jour le

Maryja i kapłaństwo Chrystusa

Chrystus, w swej naturze ludzkiej, widzi Ojca, jest już w chwale. I to właśnie dlatego Chrystus zaprasza Maryję, prosi ją o to, by była zjednoczona z Jego ofiarą, aby to, co jest najgłębsze w jej sercu , w jej inteligencji, było, przez Chrystusa i z Nim, ofiarowane Ojcu. Maryja żyje w wierze, miłości i nadziei i dlatego może ofiarować swą inteligencję Ojcu. To właśnie wielkość wiary – możemy ofiarować naszą inteligencję Bogu ! I tylko Bogu, gdyż jest On nieskończony. Nigdy nie możemy ofiarować naszj inteligencji innemu człowiekowi, innemu stworzeniu, jest to możliwe jedynie względem Boga.

Jest to pierwszy sposób, w jaki Maryja dopełnia kapłaństwo Chrystusa. Czyni to w swej duszy, nie w swoim ciele. Maryja nie przelała ani jednej kropli krwi pod krzyżem Chrystusa, z punktu widzenia ciała, ofiara Chrystusa jest pełna i doskonała. Lecz duszę Maryi, tak jak przepowiedział to starzec Symeon, przeszył miecz. Kapłaństwo Chrystusa ofiarowuje to, co najgłębsze w duszy ludzkiej, i jest to właśnie ofiara w duszy Maryi.

Ojciec MD Philippe, Maryja, gwiazda poranna