Maryja i kaplanstwo Chrystusa nr 3

Publié le Mis à jour le

Maryja i kapłaństwo Chrystusa

Trzeba nam zawsze powrócić do źródła aby kontemlować kapłaństwo Chrystusa, kapłaństwo miłości, „nadmiaru” miłości, ściśle związanej z płodnością Ojca względem Syna i Ojca i Syna w Duchu świętym. To właśnie ta tajemnica Trójcy świętej, tej płodności w miłości, zawładnia sercem Chrystusa w taki spsób, że na krzyżu jest On źródłem życia, miłości i światła – w sposób nieskończony, w tym właśnie nadmiarze miłości, która ogarnie serce Maryi. Maryja jest stworzeniem, i w tajemnicy współcierpienia zjednoczy się w miłości z Chrystusem. I to właśnie w swym współcierpieniu „dopełnia” kapłaństwo Chrystusa, pozwala Chrystusowi, przez Nią, ofiarować to, czego On nie może ofiarować będąc w wizji uszczęśliwiającej.

Ojciec MD Philippe, Maryja, gwiazda poranna