Maryja i kaplanstwo Chrystusa nr 2

Publié le Mis à jour le

Maryja i kapłaństwo Chrystusa

Aby zagłębić się w tę tajemnicę, trzeba nam zrozumieć, że pod krzyżem, Maryja dopełnia to, czego brak w kapłaństwie Chrystsa. Maryja mogłaby być Matką kapłaństwa bez owego dopełnienia, ale (i trzeba nam zrozumieć dlaczego tak jest), to właśnie w momencie gdy Maryja, będąc pod krzyżem dopełnia tego, czego brak w kapłaństwie Chrystusa, daje On nam Ją jaka Matkę.

Co znaczy „dopełnia”? Nie jest to coś, co dodaje się w sposób zewnętrzny, gdyż oznaczałoby to, że kapłaństwo Chrystusa nie jest całkowite. To dopełnienie jest w rzeczywistści czymś zupełnie darmo danym, jest to dodatkowa łaska Chrystusa, która może być dana, ponieważ kapłaństwo Chrystusa jest kapłaństwem nie tylko sprawiedliwości, lecz miłości. Dobroć Boża komunikuje się przez miłość, przez miłość nieskończoną. Widzimy to kontemplując Boga w Trójcy świętej: Syn „dopełnia” Ojca, ale nie oznacza to, że Ojciec nie jest doskonały. Syn wsławia Ojca, i będąc chwałą Ojca, jest Jego dopełnieniem, ale nic Mu nie dodaje.

Ojciec MD Philippe, Maryja, gwiazda poranna