Maryja i kaplanstwo Chrystusa nr 1

Publié le Mis à jour le

Maryja i kapłaństwo Chrystusa

Maryja jest Matką Boga i pośredniczką wszelkich łask. Spróbujmy zrozumieć, w jaki sposób Maryja jest Matką kapłaństwa sakramentalnego i w jaki sposób jej pośrednictwo dotyczy wymiaru kapłańskiego naszej łaski chrześcijańskiej. Trzeba spojrzeć na te dwa aspekty nie rozdzielając ich, gdyż są one złączone w sercu Chrystusa. To Chrystus jest jedynym źródłem zarówno kapłaństwa sakramentalnego i powszechnego kapłaństwa wiernych. Trzeba nam starać się zrozumieć porządek, jaki ustanowiła Boża Mądrość pomiędzy tymi dwoma aspektami, a Maryja, która jest Matką łaski chrześcijańskiej, pomoże nam zrozumieć to, co Bóg chciał nam objawić przez te dwa aspekty kapłańtwa Chrystusa.

ojciec MD Philippe, Maryja, gwiazda poranna