Mois: mars 2015

The way of the Cross by Father MD Philippe, the fourth station

Publié le Mis à jour le

The Fourth Station: Jesus, Bearing His Cross, Meets His Mother

Let us ask Jesus to teach us to go to Mary when we are exhausted, when the Cross is too heavy and when it is on the verge of leading us to despair. Let us ask Jesus to show us how to seek refuge and consolation in the heart of Mary as He did, aware that there is in her an abyss of compassionate mercy, which is the very same compassionate mercy of the Father for each of us. Let us ask Mary to teach us to look to Jesus bearing His Cross, to see the Cross of the Church today, and to look at one Church as she herself looked at Jesus bearing His Cross.

Father MD Philippe, Way of the Cross

Chemin de Croix prêché par le p. MD Philippe, 4e station

Publié le Mis à jour le

Quatrième station :

JESUS, PORTANT SA CROIX, RENCONTRE SA MERE

Demandons à Jésus de nous apprendre à aller vers Marie lorsque nous n’en pouvons plus, lorsque la Croix est trop lourde et qu’elle risque de nous conduire au désespoir. Demandons à Jésus de regarder le cœur de Marie comme il l’a regardé, en sachant qu’il y a en elle un abîme de miséricorde, qui est la miséricorde même du Père pour chacun d’entre nous. Demandons à Marie de nous apprendre à regarder Jésus portant sa Croix, à découvrir cette Croix dans l’Eglise d’aujourd’hui et à regarder l’Eglise comme elle-même a regardé Jésus portant sa Croix.

Père Marie-Dominique Philippe, Chemin de Croix

Droga Krzyzowa gloszona przez ojca MD Philippe, stacja czwarta

Publié le Mis à jour le

Stacja czwarta :

JEZUS NIOSĄCY KRZYŻ, SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Prośmy Jezusa, aby nauczył nas, by w momentach trudnych, kiedy już brak nam sił, kiedy krzyź wydaje nam się zbyt ciężki i jesteśmy bliscy zrozpaczeniu, iść do Jego Matki. Prośmy Go, aby nauczył nas patrzeć na Matkę tak, jak On na Nią patrzał, widząc w Niej otchłań Miłosierdzia, która jest miłosierziem Ojca dla każdego z nas. Prośmy Maryję, aby nauczyła nas kontemplować Jezusa niosącego swój krzyż, ba nauczyła nas odkryć ten krzyż w naszym dzisiejszym Kościele i abyśmy mogli kontemplować Kościół tak, jak Jezus to czynił niosąc swój krzyż

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga Krzyżowa