Droga Krzyzowa : Stacja pierwsza

Publié le Mis à jour le

Stacja pierwsza:

JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Za każdym razem, gdy Piłat mówi, że Jezus jest niewinny, w sercach arcykapłanów, faryzeuszy i wszystkich tych, którzy chcą Go zabić, wzrasta nienawiść. Po tym, jak Piłat kazał ubiczować Jezusa i pokazał go ludowi, nie wie, co więcej zrobić. Świadczą o tym słowa : « Oto człowiek », « Mąż boleści » (Is 53,3). Piłat jest tchórzliwy, boi się tłumu i dlatego, przez swoje tchórzostwo, wydaje Jezusa na śmierć. Jezus doświadczył tchórzostwa władzy ludzkiej, która zamiast postępować według sprawiedliwości i prawdy, szuka tego, by pozostać u władzy. Jezus doświadczył tego tchórzostwa swoim sercu, nie potępiając Piłata który go wydał. Nie tylko nie potępił, ale modlił się za niego, umarł za niego, tak jak za wszystkich tych, którzy go wydali i osądzili.

Prośmy Jezusa, który doświadczył tak wielkiego tchórzostwa i niesprawiedliwości władzy ludzkiej, aby nauczył nas także nosić w naszym sercu tchórzostwo i zdrady innych. Prośmy, abyśmy nigdy nie poddali się zniechęceniu wobec niesprawiedliwości, krórych każdy z nas, wcześniej czy później, doświadczy. Prośmy za chrześcijan, którzy teraz, w swoim życiu, są ofiarami niesprawiedliwości ludzkiej.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga Krzyżowa