Droga Krzyzowa

Publié le Mis à jour le

Droga Krzyżowa

Jezus kocha nas miłością tak wielką, że chce podzielić się z nami, w sercu każdego z nas i w sercu Kościoła, swoją odpowiedzialnością Umiłowanego Syna Ojca. Ojciec posyła Go, aby nas zbawił,

i Jego odpowiedzialnością jako Umiłowanego Syna Ojca, Jego misją w stosunku do nas jest to, by poprowadzić nas wszystkich do Ojca, by nas zbawić. Jezus pragnie abyśmy byli związani z Nim tak ściśle, abyśmy dzielili z Nim tę odpowiedzialność. Miłość tego wymaga, inaczej nie byłaby to prawdziwa miłość. Jezus pragnie, abyśmy stawiali się coraz bardziej świadomi, pod wpływem Ducha Świętego, jak wielka jest owa więź która łączy nas z Nim : « Już teraz nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus ».

To, co jest prawdziwe dla nas, jest w sposób jeszcze bardziej konkretny prawdziwe dla Maryi. Maryja jest Niepokalanym Poczęciem, aby żyć ową jednością z Chrystusem, z Tym, który dał wszystko za nas.

Ojciec Marie-Dominique Philippe, Droga Krzyżowa