Mois: décembre 2014

Auszug aus einem Vortrag von p. MD Philippe über die Unbefleckte Empfängnis

Publié le Mis à jour le

Aus einem Vortrag über die Unbefleckte Empfängnis

Gott wollte – der Vater wollte in seiner Weisheit, dass es ein kleines Geschöpf gibt, das unbefleckt ist, das vor den Folgen der Erbsünde bewahrt ist. Für Maria besteht der Sieg der Liebe durch das Kreuz darin, dass sie von den Folgen der Erbsünde nicht berührt wird. Gott bedient sich der Erbsünde, um das Mysterium der Unbefleckten Empfängnis zu schaffen, durch dessen Gnadenfülle er sich gleichsam selbst übertrifft. Das ist sehr geheimnisvoll. Sagen wir nicht: „Für Maria existiert die Erbsünde nicht“. – Maria hätte bestätigt, dass die Erbsünde existiert, aber dass der Vater in einer Verrücktheit der Liebe will, dass es ein Geschöpf gibt, das – wenn man so sagen darf – göttlich profitiert vom Sieg der Liebe über alle Folgen der Erbsünde. Das ist die Gnade des Vaters für sein geliebtes Kind. – Die Gnade Mariens ist eine christliche Gnade; das ist der Sieg der Liebe, der Sieg des Kreuzes. Deshalb ist Maria fähig mehr zu leiden als jede andere Frau, als jedes andere Geschöpf. Die Gnade ihrer Unbefleckten Empfängnis verleiht ihr eine neue Leidensfähigkeit, des Leidens in Demut, d.h. ohne zu verstehen: es ist die Liebe, die siegt und alles umfasst.

Pater Marie-Dominique Philippe

Notes de lecture du p. MD Philippe, sur l’Immaculée Conception

Publié le Mis à jour le

L’Immaculée Conception

Ce mystère de l’Immaculée Conception est le fruit le plus propre et le plus merveilleux de la Rédemption; il nous fait saisir que celle-ci est vraiment une re-création, une reprise radicale de l’image de Dieu dans une profondeur nouvelle d’amour : la femme «enveloppée du soleil ». C’est l’amour divin qui enveloppe le cœur de la nouvelle femme, de la nouvelle Eve, en lui donnant une nouvelle capacité d’aimer. L’Esprit Saint lui est donné en plénitude pour qu’en la Femme, l’Immaculée, toute l’image de Dieu soit non seulement reprise, mais re-créée d’une manière unique, devenant ainsi son chef-d’œuvre d’amour, son icône.

Ce mystère nous fait découvrir que l’œuvre de la Rédemption est avant tout une œuvre d’amour qui se réalise dans le Cœur blessé de l’Agneau. Si la première création se réalise par les mains du Père, la nouvelle création se réalise dans le Cœur blessé de l’Agneau, sacrement de l’Esprit Saint. Si, dans la première création, « l’Esprit de Dieu planait sur les eaux », dans cette nouvelle création l’Esprit est pleinement donné lui-même et c’est par lui et en lui que « l’eau vive » jaillit et devient, en Jésus et par Jésus, « source d’eau jaillissant en vie éter­nelle ». Certes, la Rédemption est une œuvre de satisfaction et de réparation; mais c’est en premier lieu une œuvre d’amour, en l’Esprit Saint, et le fruit par excellence de cette œuvre est l’Immaculée. Lire la suite »

Fragment z pism ojca Marie Dominika Philippe o Niepokalanym Poczeciu

Publié le Mis à jour le

Niepokalane poczęcie

Tajemnica niepokalanego poczęcia jest najwłaściwszym i najwiekszym owocem tajemnicy odkupienia. Trzeba nam zrozumieć że niepokalane poczęcie jest nowym stworzeniem, ponownym stworzeniem na obraz i podobieństwo Boga w nowej głębi Miłości, jest to stworzenie „niewiasty obleczonej w słońce”. To, czym obleczona jest nowa niewiasta, nowa Ewa, to, co daje jej nową możliwość miłości to Miłość Boża. I aby obraz i podobieństwo Boga było w Maryi Niepokalanej całkowicie i w pełni odnowione, aby mogła być ikoną Boga, największym dziełem stworzonym Jego Miłości, Duch Święty jest Jej dany w swej pełni.

Tajemnica Niepokalanego poczęcia pozwala nam odkryć że dzieło naszego odkupienia jest przede wszystkim dziełem miłości, która się wypełnia w sercu Baranka. Jeżeli nasze pierwsze stworzenie dokonuje się przez ręce Boga Ojca, to nasze nowe stworzenie dokonuje się w zranionym sercu Baranka, które jest sakramentem Ducha Świętego. Podczas stworzenia świata i człowieka „Duch Boży unosił się ponad wodami”, w dziele odkupienia jest on nam w pełni dany i to przez Niego i dzięki Niemu z serca Jezusa wytryska „źródło wody żywej ku życiu wiecznemu”. Oczywiście, odkupienie naszych grzechów przez Chrystusa jest dziełem wynagradzającym i naprawiającym nasze winy, ale śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest na pierwszym miejscu dziełem miłości, w Duchu Świętym, a pierwszym owocem tego dzieła jest właśnie niepokalane poczęcie Maryi. Lire la suite »