Fragment artykulu ojca MD Philippe o Macierzynstwie Maryi

Publié le Mis à jour le

Macierzyństwo Maryi

Czas oczekiwania, niewidzialna obecność Słowa Wcielonego w łonie Maryi, kończy się w dniu Narodzenia Pańskiego, dniu, w którym Jezus przychodzi na nasz świat i Maryja z radością nam GO daje. Ale macierzyństwo Maryi trwa aż do śmierci krzyżowej Chrystusa, i będzie trwało do końca wieków. To macierzyństwo rozpoczęło się w dniu zwiastowania, w dniu Narodzenia Pańskiego objawiło się z siłą i intensywnością, które będą wzrastać aż do tajemnicy krzyża Chrystusa. Maryja jest pod krzyżem, gdyż jest Matką Chrystusa. Jest matką Kapłana, matką Odkupiciela, matką Zbawiciela. Otrzymuje wszystko od Chrystusa i jednocześnie jest Jego matką, i pozostaje Matką w wieczności. Jej macierzyństwo jest wieczne, gdyż ubóstwo Maryi jest tak wielkie, tak radykalne, iż sprawia, że nie ma w nim nic ludzkiego: wszystko w jej macierzyństwie jest przekształcone przez łaskę Bożą.

Ojciec Marie-Dominique Philipppe, fragment artykułu z grudnia 1993 roku.