Fragment z konferencji ojca Marie Dominika Philippe o Narodzeniu Panskim

Publié le Mis à jour le

Narodzenie Pańskie, tajemnica obecności

Tajemnica Narodzenia Pańskiego jest przedsmakiem wizji uszczęśliwiającej. Jest to tajemnica obecności widzialnej Jezusa, widzialnej, ale jednak ukrytej : w Dzieciątku Jezus ukryty jest Bóg, to sam Bóg daje się nam w postaci, którą możemy dotknąć, ujrzeć. A Maryja jest tą, która żyje w pełni tą obecnością.

Kontemplacją Maryi w czasie Narodzenia Pańskiego jest życie obecnością Chrystusa : « dotyka » ona daru Ojca swoją wiarą i swoją zmysłowością, zmysłowością podporządkowaną wierze. Jest to zmysłowość matki, która otrzymuje swe dzieciątko, i wiara kontemplacyjna Tej, która spotyka się ze Słowem Bożym. W obecności Chrystusa jest zawarta ta przedziwna harmonia między zmysłowością ludzką i wiarą…Poza obecnością Dzieciątka w żłóbku, tą obecnością będziemy mogli żyć w wizji uszczęśliwiającej, w niebie.

Jesteśmy zawsze szczęśliwi spostać się z osobą, którą kochamy, ale jeżeli nie ma tej harmonii pomiędzy tym, co zmysłowe i duchowe, nie będziemy mogli zaznać pokoju w sercu. Kontemplacja Dzieciątka w żłóbku nie jest przywilejem zarezerwowanym jedynie dla osób wybranych, dla Maryi. Ta obecność i ta kontemplacja jest nam dana, jest to dzieło Ducha Świętego w nas. I już tutaj, na ziemi, możemy żyć tą tajemnicą, żyć nią w wierze, gdyż ta harmonia pomiędzy tym, co duchowe i zmysłowe istnieje w głębi naszego serca.

ojciec Marie-Dominique Philippe, Konferencja w Karmelu w Limoges, Narodzenie Pańskie 1972