Fragment z pism ojca Marie Dominika Philippe o Niepokalanym Poczeciu

Publié le Mis à jour le

Niepokalane poczęcie

Tajemnica niepokalanego poczęcia jest najwłaściwszym i najwiekszym owocem tajemnicy odkupienia. Trzeba nam zrozumieć że niepokalane poczęcie jest nowym stworzeniem, ponownym stworzeniem na obraz i podobieństwo Boga w nowej głębi Miłości, jest to stworzenie „niewiasty obleczonej w słońce”. To, czym obleczona jest nowa niewiasta, nowa Ewa, to, co daje jej nową możliwość miłości to Miłość Boża. I aby obraz i podobieństwo Boga było w Maryi Niepokalanej całkowicie i w pełni odnowione, aby mogła być ikoną Boga, największym dziełem stworzonym Jego Miłości, Duch Święty jest Jej dany w swej pełni.

Tajemnica Niepokalanego poczęcia pozwala nam odkryć że dzieło naszego odkupienia jest przede wszystkim dziełem miłości, która się wypełnia w sercu Baranka. Jeżeli nasze pierwsze stworzenie dokonuje się przez ręce Boga Ojca, to nasze nowe stworzenie dokonuje się w zranionym sercu Baranka, które jest sakramentem Ducha Świętego. Podczas stworzenia świata i człowieka „Duch Boży unosił się ponad wodami”, w dziele odkupienia jest on nam w pełni dany i to przez Niego i dzięki Niemu z serca Jezusa wytryska „źródło wody żywej ku życiu wiecznemu”. Oczywiście, odkupienie naszych grzechów przez Chrystusa jest dziełem wynagradzającym i naprawiającym nasze winy, ale śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest na pierwszym miejscu dziełem miłości, w Duchu Świętym, a pierwszym owocem tego dzieła jest właśnie niepokalane poczęcie Maryi.

Pod natchnieniem Ducha Świętego, Kościół objawił nam tę tajemnicę i ogłosił, że jest ona dogmatem naszej wiary. I Maryja mogła wtedy do nas przemówić. Maryja „czekała” na to, by to Kościół przemówił jako pierwszy, aby ogłosił tę tajemnicę, dopiero potem przemówiła do św. Bernadette Soubirous, i przemówiła na swój sposób:”Ja jestem Niepokalanym Poczęciem”.W spotkaniu z aniołem Gabrielem, który objawił jej, że Umiłowany Syn Ojca pocznie się w jej łonie, Maryja odpowiada: „Oto ja służebnica Pańska.”W spotkaniu z Bernadettą, pokornym dzieckiem Kościoła Maryja objawia swą tajemnicę przedstawiając się: „Ja jestem Niepokalanym Poczęciem”

Ojciec Marie-Dominique Philippe,

fragment z książki « Maksymilian Maria Kolbe » ojca François-Xavier Lesch