Ištrauka iš tėvo MD Philippe teksto apie šeimą

Publié le Mis à jour le

 

Šeima Dievo žvilgsniu

Dievas būtent per šeimą pamažu atnaujina vyro širdį, tėvo širdį, motinos širdį, sutuoktinio ir sutuoktinės širdį. Skilimas – nuodėmės pasekmė – tarsi įveikiamas visiško atnaujinimo malone. O trys patriarchų šeimos – Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka, Jokūbas ir Rachelė – yra pradžia visos Senojo Testamento sandoros, kurią užbaigia Šventoji Šeima: Marija, Juozapas ir Kūdikėlis Jėzus.

Galima sakyti, kad Šventoji Šeima tuo pat metu yra ir didžiojo laukimo užbaigimas, ir Naujosios Sandoros pradžia. Ir šį kartą Dievas panorėjo , kad visa ko atnaujinimo pilnatvė ateitų per šeimą. Ji išsipildo per skaisčiąją Marijos širdį. Mergelės Marijos širdis yra ir Juozapo sutuoktinės širdis, stebuklingai tampanti Dievo Motinos širdimi. Šis atnaujinimas įvykdomas per moterį, kuri pasiekė savo pilnatvę – Marija pasišventė Dievui visa savo esybe, taip pat gyveno ir visišku atsidavimu Juozapui, kaip sutuoktinė savo sutuoktiniui. Šventasis Raštas tai pabrėžia, nes angelas Gabrielius aplankė Mariją būtent kaip Juozapo sužadėtinę1. Marijos ir Juozapo meilė yra nepaprastai jautri, skaidri, tyra, kartu ir labai stipri.

P. Marie-Dominique Philippe, « Meiles gelmese »

1 « Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija“ (Lk 1,26-27)