Fragmenty konferencji ojca MD Philippe, „Panie, pokaż nam Ojca”

Publié le Mis à jour le

„Panie, pokaż nam Ojca”

Potrzeba nam odkryć, że jest to fundamentalne pytanie naszego życia. Jeżeli go nie zadajemy, to pozostajemy sierotami, sierotami w wymiarze naszej inteligencji, w wymiarze naszego serca, w wymiarze miłości. Jeżeli nie szukamy Boga, nie kontemplujemy Go, to jesteśmy podobni do sierot, do kogoś, kto błądzi, nie znajduje swego źródła.
To pytanie o Ojca jest najgłębszym pytaniem naszego serca i musi ono być zawsze w nas, nawet jeżeli jako chrześcijanie wiemy (przez wiarę), że Jezus przyszedł aby nam objawić Ojca i to w sposób jeszcze głębszy i bardziej do nas przemajwiający niż słowo. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu objawiają nam Ojca przez słowo, lecz nam, chrześcijanom, zostało dane coś o wiele większego: możliwość odkrycia Ojca przez Jego Syna, który jest jednym z Nim, i to Syn objawia nam Ojca przez swe wcielenie.(…)

„Filipie, kto mnie widzi, widzi także i Ojca”: Ojciec pragnął, aby Jego Umiłowany Syn, który przyszedł nam objawić Ojca, objawił nam, że miłość, jaką Ojciec ma do nam, jest, zrozumcie mnie dobrze, jeszcze większa niż miłość Boga – Stworzyciela. Miłość w Bogu jest tak wielka, że idzie do daru samego siebie: „Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego”, a teże Syn mówi nam: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał”

Ojciec Marie Dominique Philippe, Konferencja, sierpień 1999