Note de conferinta despre Postul Mare si convertire

Publié le Mis à jour le

Note de conferință despre Postul Mare și convertire

În ultimul act al vieții pământești a lui Cristos, atunci când el intră în starea de jertfire ultimă, operația lui Cristos își atinge desăvârșirea : totul este dăruit Tatălui pentru a se întoarce către Tatăl (vado ad Patrem), în acest act care cuprinde întregul său trup zdrobit de suferință, act în care Isus se oferă ca jertfă de iubire. (…)

Orice act de convertire pe care-l realizăm cu Duhul Sfânt, sub suflul Duhului Sfânt, participă la acest act ultim și nu se poate realiza decât în comuniune cu acest act ultim al lui Cristos care ne este dat în fiecare zi în sacramentul Eucaristiei. Nu ne este doar manifestat, dar dăruit. Eucaristia a fost instituită ca să trăim acel act, pentru ca acel act să fie actul nostru. Isus, care este Întelepciunea, « ni se împărtășește fără invidie », așadar tot ce el are, ni-l împărtășește (dacă vrem !) ca să fie actul nostru. Iată ce ne dă puterea de a « vinde totul ». Nu suntem mereu conștienți (dar putem avea această conștiință, și e bine) că doar acel act ne poate da acest elan, poate permite această realizare concretă în care noi înșine suntem oferiți cu Isus ca jertfă de ardere de tot de iubire. Isus n-a împlinit niciodată în el însuși un act de convertire, cu toate acestea el este izvor al oricărei convertiri, și mai ales al convertirilor cu privire la virtuțile teologale, deoarece ele sunt cele mai radicale și mai profunde.

Trebuie așadar să înțelegem că de fiecare dată când vrem să ne oferim lui Isus pentru a ne converti (ofranda inteligenței noastre, ofranda voinței noastre, a capacității noastre de a iubi), de fiecare dată când, sub influența Duhului Sfânt, răspundem la această chemare la o convertire totală, realizăm aceasta convertire prin intermediul operației vitale de iubire a lui Isus care se întoarce către Tatăl oferindu-se, dăruindu-se Tatălui și nouă. Acest dar pe care-l realizează Isus, acest dar pe care-l face Tatălui și nouă, are o eficacitate divină ultimă. Și această eficiență ultimă, dacă o cerem, dacă-l implorăm pe Isus să ne-o dea, realizează în noi această convertire de iubire în care toată inteligența noastră, toată vointa noastră, toată capacitatea noastră de a iubi sunt oferite Tatălui prin Isus, prin ofranda de sine însuși la Cruce. Convertirea în sensul cel mai tare și mai profund este totdeauna o convertire plecând de la iubire si către iubire, și o convertire care nu are limite deoarece Isus însuși este cel care se oferă Tatălui, care se dăruiește Tatălui în numele întregii omeniri. Nu adaugăm nimic ofrandei lui Isus, și totuși ofranda lui Isus este făcută pentru aceasta, ca să putem coopera la ea, ca Maria.

Părintele Marie-Dominique Philippe

Note de conferință, 1 martie 1995