Notatki z konferencji ojca MD Phillipe, na temat Wielkiego Postu i nawrócenia

Publié le Mis à jour le

Chrystus osiąga pełnię swojej miłości w ostatnim akcie swojego ziemskiego życia, kiedy ofiaruje w pełni swoje życie poprzez krzyż: oddaje wszystko Ojcu, aby do Niego powrócić – vado ad Patrem – przez ofiarę, która pochłania całe jego ciało naznaczone cierpieniem (…)

Każdy akt nawrócenia, który podejmujemy wraz z Duchem Świętym, pod Jego tchnieniem, uczestniczy w tym ostatecznym akcie Chrystusa, co więcej, nie możemy go podjąć w oderwaniu od ofiary Chrystusa. Chrystus jest nam dany każdego dnia w sakramencie Eucharystii: nie jest On jedynie widzialny, lecz dany. Eucharystia została ustanowiona przez Chrystusa, abyśmy żyli Jego ofiarą, aby jego ofiara była naszą ofiarą. Jezus jest Mądrością, Mądrością, która daje się bez granic, zatem wszystko, co ma, daje nam,(jeżeli chcemy go przyjąć!), po to, aby jego działanie było naszym działaniem. I to właśnie daje nam siłę i odwagę, aby “ wszystko sprzedać”. Nie mamy świadomości (ale czasami możemy ja mieć), ze tylko ofiara Chrystusa może nam dać tę siłę, aby ofiarować samych siebie z Chrystusem Ojcu. Jezus, nawet jeżeli sam nie potrzebował nawrócenia, jest źródłem każdego nawrócenia, a szczególnie nawrócenia w porządku cnót teologalnych, ponieważ są one najbardziej radykalne i najgłębsze w osobie ludzkiej.

Trzeba nam zatem zrozumieć, ze zawsze kiedy chcemy ofiarować samych siebie Chrystusowi, aby się nawrócić, (ofiarować Mu swój intelekt, swe serce, swoje pragnienie kochania Jego i drugiej osoby), zawsze wtedy, gdy, pod wpływem działania Ducha Świętego, przyjmujemy Jego zaproszenie do nawrócenia, to realizujemy w sobie owo nawrócenie poprzez Chrystusa, który powraca do Ojca ofiarując siebie samego. Ten dar samego siebie, który czyni Chrystus dla nas i dla Ojca, ma w sobie Bożą moc, Bożą skuteczność, która realizuje w nas nawrócenie, w którym nasz intelekt, nasza wola, nasze pragnienie kochania są ofiarowane Ojcu przez Chrystusa, przez Jego ofiarę na krzyżu. Nawrócenie w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest nawróceniem przez miłość i do miłości, to nawrócenie nie ma ograniczen, ponieważ to sam Chrystus ofiaruje siebie Ojcu, w imię całej ludzkości. Nie możemy nic dodać do ofiary Chrystusa, ale możemy z nią współdziałać, tak jak uczyniła to Maryja.

Ojciec Marie Dominik Philippe, konferencja z 1 marca 1995 roku