Kleine gebeurtenissen met pater Marie Dominique Philippe , nr 2

Publié le Mis à jour le

Ik heb Pater Philippe voor de eerste keer ontmoet tijdens een privémis voor de Zusters. Ik was erg onder de indruk door zijn intense en zichtbare devotie voor de Eucharistie, het Lichaam en het Bloed van OL Heer. Op het moment van de consecratie met een krachtige stem en na het sacrament in aanbidding aan te hebben gekeken, hield hij het omhoog zodat wij het een moment konden aanbidden. Op dat moment had ik de spirituele ervaring waarvan ik denk dat het de kracht en de genade was van de Heilige Geest direct komend van het Lichaam van Christus aanwezig in de hostie. En het vulde mijn hart en ziel met zulk een intensiteit dat ik begon te trillen en gaf me een goddelijke vrees. Op dat moment dacht ik dat Pater Philippe een grote heilige moest zijn opdat zich zo’n ervaring kon voordoen. Dat gebeurde 10 of 15 jaar geleden.

Ida, USA

Ik zou graag zeggen wat Cardinaal Vidal, Emeritus Aartsbisschop van Cebu (Philippijnen) me met kracht had gezegd tijdens een persoonlijk gesprek. Hij had pater Philippe twee keer ontmoet tijdens zijn verblijf in Cebu en voor hem was het duidelijk dat hij echt een man van God was. Tijdens dit gesprek zei de Cardinaal me drie keer dat het een grote genade voor mij was dat ik pater Philippe tijdens zijn leven ontmoet had.

een zuster

Toen de Paus hem in de gaten kreeg, nam hij hem in zijn vrije arm en drukte hem stevig tegen zich aan en hij omhelsde hem opnieuw. Pater Philippe verloor zijn bril hierdoor. Iedereen zag dit op de televisie voor de tweede keer en men vroeg zich af wie deze man wel was zozeer door de Paus bemind en die hij zo een vredeswens gaf.

een broeder

Pater Marie Dominique is een meester geweest, echt. Hij wist te begeleiden zonder zich op te dringen. Hij wist dingen duidelijk te maken en te begeleiden. Dat wat obscuur was werd helderder. Zijn blik was altijd die van een adelaar. Na hem gehoord te hebben, leek het essentiële evident. Dat hield natuurlijk niet altijd aan… maar met een oneindig geduld hernam hij voor ons de weg, hij hervond voor ons de verloren wegen!

Isabelle, Zwitserland

Deze gehoorzaamheid aan de Heilige Geest manifesteerde zich zonder ophouden door zijn manier van leven en heeft ons vaak verrast. Een klein voorbeeld toen ik vicaris was in St Jodard; enkele minuten voordat hij een les begon voor 200 personen, vroeg hij me om een auto te vinden om een verloren schaap te helpen, de  »99 andere » in de steek latend en ‘s nachts er laat thuis te komen…

een broeder

Ik heb pater Philippe bedankt omdat hij toeliet dat zijn broeders ons hielpen om zijn onderricht te ontvangen… en ik zei hem ook dat hij onze  »pater Philippe » was zoals Moeder (Teresa) onze  »moeder » was, omdast terwijl Moeder (Teresa) ons een  »leven » gaf door haar voorbeeld en het leven dat zij ons overgedragen had temidden van de allerarmsten, hij gaf ons een onderricht dat het leven verhelderde van Moeder (Teresa).

Terwijl ik met hem sprak, had hij mijn handen in de zijne genomen en zijn blik, heel serieus terwijl ik sprak, begon te stralen in de mate dat de zuster vertaalde en hij mijn woorden begreep… De ontmoeting was erg kort. Ik wilde hem alleen maar mijn dankbaarheid uitdrukken en hem zeggen dat zijn onderricht voor ons was, Missionarissen van de Naastenliefde.

Gedurende deze enkele ogenblikken in aanwezigheid van pater Marie-Dominique, heb ik dezelfde ervaring teruggevonden die ik heb gekend met de z. Moeder Teresa: om tegenover iemand te zijn die helemaal voor mij present is, die vervuld was met liefde en die wilde ontvangen wat ik te zeggen had…

een Missionariszuster van Hoop